Ráda bych všechny návštěvníky upozornila, že tyto karty vykládat neumím, nepracuji s nimi a významy jsou převzaté z jiného webu. 

Díky za pochopení :-)

Cikánské karty

Stálost, Boží oko

  STÁLOST   Všeobecně: Tato karta vám říká, že dosažení cíle vyžaduje výdrž a důslednost. Nenechte se odradit, postupoujete-li pomalu! “Všechno chce svůj čas” a “Práce kvapná málo platná” – tato přísloví jsou pro kartu Vytrvalost přímo stvořená. Vytrvalost v zásadě...

Soudce

    SOUDCE   Osobní karta: Muž vyvíjející činnost v oblasti práva, také státník, spravedlivý člověk.   Všeobecně: V soudním řízení se vám dostane spravedlnosti. Záleží ovšem na okolnostech, jestli to pro vás bude příjemné. Pokud máte dosud...

Sňatek

    SŇATEK   Všeobecně: navážete vztah, který bude jako takový patrný i navenek. Společně s partnerem můžete být úspěšní. Doba si tedy žádá společné působení, ale bez ztráty vlastní svébytné osobnosti.   Láska, vztah k jiným...

Smutek

    SMUTEK   Osobní karta: trpící žena   Všeobecně: Tísní vás něco z minulosti. Nebo trpíte pocitem, že nikdy nedostanete to, co vlastně potřebujete. Nestavte se smutku na odpor. Je to období ozdravění. Teprve když při pomyšlení na záležitost, která...

Smrt

    SMRT   Všeobecně: Smrt ohlašuje změnu v životě, nejdříve se však musíme zbavit toho, co je staré, překonané. To může být bolestivý proces. Většinou jde ale o změnu k lepšímu. Fyzickou smrt však tato karta ohlašuje spíše vzácně. Tělesnou smrt, jež je...

Setkání

  SETKÁNÍ Všeobecně: Čeká vás něco nového: návštěvy, setkání, lidé, kteří vám otevřou nové možnosti. Před vámi je družný čas plný neklidu. Pěstujte svá přátelství. Neměli byste se v tuto chvíli stahovat do klidné komůrky, i když vám zatím svět připadá jako příliš bouřlivé...

Peníze

  PENÍZE   Všeobecně: Tato karta vám přináší materiální hojnost. Bohatství, zisk, majetek, to všechno k vám plyne, a ještě v hojném množství. Ať si přejete cokoli, všechno se splní, a bude to ještě krásnější, než si myslíte. Radujte se a myslete na...

Trochu peněz

  NĚCO PENĚZ   Všeobecně: Máte-li materiální starosti, musíte se nadechnout. Situace se pomalu zlepšuje. Menší příspěvky, výplaty, převody přinášejí do domu peníze. Dokážete lépe hospodařit, už tím se vám bude zdát, že je peněz víc. Pokud teď začnete šetřit,...

Neštěstí

  NEŠTĚSTÍ Všeobecně: Tato karta vždy ohlašuje potíže většího rozsahu, které mohou postihnout jednotlivce i větší společenství – válka, přírodní katastrofy a podobně. Buďte opatrní, zachovejte si chladnou hlavu a důvěru v sebe sama. Jen tak odvrátíte nejhorší.   Láska,...

Nepřítel

  NEPŘÍTEL   Osobní karta: Negativní osoba, mužského nebo ženského rodu   Všeobecně: Obsahem této karty je vždy výstraha. Ve vašem okolí se vyskytuje nepřítel, což byste neměli podceňovat. Důležité je nejdřív zjistit, o koho jde. Ale nepřítelem si můžete být i...
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>