Chtěla by jsem vědět hlavně problém láska, píši si s dvoma muži Martin nar XX. X. XXXX. a Milan nar. X. XX. XXXX tak celkově co třeba i karty ukáží.

 

ODPOVĚĎ:

 

Dobrý den,

 

tak nejdříve Vy. 

 

Vaše životní číslo je číslem materiálním, jde o to, že jste od přírody praktická, konzervativní, spolehlivá osobnost. Máte ráda řád a pořádek, věci by měly být pravidelné, uspořádané...

Máte šanci dosáhnout pracovních úspěchů, protože jste vytrvalá, je to Vaše dobrá vlastnost, houževnatá. Ale je to spojeno s tím, že musíte práci vykonávat usilovně a úspěchy přicházejí spíše v pozdějším věku. Je dobré v sobě pěstovat trpělivost. Nemáte asi ráda moc změny. I když na druhou stranu Vám vadí monotónnost života a jste velmi akční, možná  i fyzicky zdatná, sportovně založená. Ve Vašem životě jednoznačně potřebujete jistoty v partnerství a hlavně věrnost. Měla by jste si dát ve svém životě pozor na zúžený pohled na život, takové ty klapky na očích, být velmi opatrná v rozhodování, neukvapovat se, no a zapracovat na sebejistotě. 

 

Martin a Milan - vybrala jste si muže, kteří mají oba stejné životní číslo! a pěkné.  Ovšem, nese to sebou i věci, které nejsou úplně ideální. Většina lidí s tímto číslem má neustálou potřebu hledat ideál, a bude proto dělat velmi mnoho. A hodně snít, oba jsou podnikaví stran cestování, aby získali zkušenosti a případně se setkali s významnými lidmi, je to pro ně takové životní motto, nebo spíš touha, dostat se výš, být vidět. Jsou velmi inteligentní, mají vysokou úroveň mentální inteligence a zvládají hravě všechna úskalí života, problémy. Proplouvají prostě životem v klidu a pohodě. Jsou oba velmi citliví, no a na tom mají i pracovat, naučit se zvládat vlastní emoce. Jsou někdy až příliš idealističtí ke svému okolí a tak ho i berou a očekávají jen samá positiva. Jsou zodpovědní a mají trošku problém s tím, že jsou moudří, ale nejsou schopni si to uvědomit a přijmout. Není pro ně nijak důležité materiální zajištění, daleko více se soustředí na lásku, city, přátelství, pravdu. No a toto číslo je i číslem, které těmto lidem dává potřebu pomáhat druhým a vydat ze sebe pro druhé velmi mnoho energie. Mají šanci realizovat své plány, ale spíše později, ve zralém věku. Jsou velmi komunikativní a hlavně chtějí komunikovat se všemi i s lidmi ze zahraničí, s veřejností, chtějí být vidět. Velmi snadno se i učí. Ovšem i toto číslo má svá úskalí a tím je sklon k iluzím, vypjaté citlivosti, nezvládání vlastních emocí, náladovost je jim vlastní a je třeba se naučit ji ovládat soustředěním. 

 

Když se podívám na osobní roční vibrace u Vás a obou mužů - Vy a Martin jste ve stejném roce (od posledních narozenin do dalších), bohužel je to rok, kdy oba máte něco ukončit, je to rok, kdy máte zhodnotit vše, co jste zažívali během posledních devíti let a uzavřít aktivity, které jste započali. Případně máte začít pomalu plánovat nějaké nové věci. Můžete prodat něco, co už Vám nevyhovuje, vydat se na velké cesty, do zahraničí a udělat něco pro sebe, aby jste byli více vidět. Můžete se zbavit s čistým svědomím i lidí, kteří Vás v životě obtěžují jak se tak říká nebaví, nic Vám nepřinášejí. Je to zkrátka rok, kdy děláte inventuru a zavíráte dveře za vším, co se Vám dělo. Otevíráte ale zároveň dveře nové, do dalšího životního cyklu.Bohužel je to i rok, který není příliš nakloněn vztahům, většinou v těchto letech nevznikají, nebo velmi záhy zaniknou. Nejvíce přeje cestování.

 

Milan je v jiném osobním roce, on nyní řeší pravděpodobně finanční stránku života, je v roce, kdy se bude chovat spíše zdrženlivě a bude hledat samotu k meditaci. Bude o sobě a nejen o sobě, ale o všech a všem kolem sebe pochybovat. Možná se vrhne na nějaké studium, bude se zdokonalovat v práci, případně i cestovat, má rok, kdy je velmi trpělivý. Pro něj platí totéž co pro Vás, ani tento rok není tím, který by vyloženě přál vztahům a lásce, spíše je to rok peněz a v nich se mu bude dařit, no a navíc má před sebou rok inventury, takže od příštího března bude on ukončovat situace, které v jeho životě proběhnou.

 

A co říkají karty? Asi chcete vědět spíše vývoj vztahů do budoucnosti. 

 

Tak nejdříve Vy a Martin

 

Takže situace vztahu bude spíše neutěšená, bude se Vám něco nabízet, ale Vy budete mít zavřené oči a nebudete chtít přijmout to, co Vám bude nabízeno. V praxi to znamená například nabídka přátelství. A ono se to zde tak hodně celkově ukazuje. Že tento vztah takový bude. Budete mít asi oba pocit ublíženosti a zranění a tento vztah bude muset nutně projít takovou jakoby čistkou, vyříkáním si podmínek ve vztahu a toho, jak budete pokračovat. Pokud jde o Vás, pak bych řekla, že je a Bude Vám velmi sympatický a bude Vám s ním velmi dobře. Rozhodně o něm přemýšlíte ve smyslu, že by mohl být Vaším stálým partnerem a že by do Vašeho života mohl vnést velký smysl, řád a pořádek. Budete ho považovat za někoho, kdo by Vám mohl poskytnout i materiální zajištění a budete přemýšlet tak, že on je princ, který je Vám souzen, budete ho i považovat prostě za dobrý "úlovek", za někoho kdo je dobrou partií pro život a kdo by Vás mohl udělat šťastnou. On to tak vidět nebude. Jeho rozum mu bude říkat, že tudy cesta nevede a city vyřadí úplně. Do budoucna nebude schopen se jakkoliv rozhodnout a vůbec nebude vědět, co si s Vámi počít, bude velmi váhat a tak bude třeba vykonat již zmíněnou diskusi, vyjasnění a on o tom bude hodně přemýšlet. Bude to pro něj velmi důležité. Na úrovni citové, Vaše touhy, přání, ale také obavy - to z Vaší strany vypadá na to, že toužíte po hluboké a naplněné lásce a že je to to hlavní, co by jste ráda od tohoto vztahu získala, určitě budete chtít, aby i v případě neshod nebo nějakých roztržek došlo ke smíření a navrátila se láskyplná atmosféra, Vaše postoje jsou jednoznačně plné lásky a citu, Martin tady má také city, nic méně bych řekla, že jde a půjde z jeho strany spíše o flirt, on nebude moc toužit po tom, aby ten vztah byl vysloveně trvalý a pevný, jakoby byl ještě na cestě, ve vývoji pokud jde o vztahy a bude se rozhodovat jak dál, on bude spíše toužit po přátelském vztahu a toto Vám i nabídne. Nemyslím, že by chtěl to co Vy, navenek se oba budete podle tohoto chovat. Oba dva, každý po svém, Vy jako zamilovaná a šťastná duše, plná krásy a pohody, klidu a všeho, co by Vám, vztah mohl poskytnou a stále budete dělat vše pro to, aby tomu tak bylo, zatím co Martin bude oslavovat to, že vztah je kamarádský, přátelský a že se nebude muset vázat. Jedná se o vnější chování a projevy a oba je máte velice vůči sobě hezké a milé, myslím, že si vše do budoucna vyjasníte a vztah se posune ke krásnému přátelství, možná i jen písemnou formou, ale přátelství, nemyslím, že by do budoucna z toho vznikl trvalý vztah, partnerský. Rada karet je taková, aby jste to přijala, aby jste se zachovala velkoryse brala, co je Vám nabízeno. Karta, která je radou, sice pokud jde o vztahy, mluví i o manželství, ale vše nasvědčuje tomu, že se zde budete mít chovat přátelsky a hlavně poskytnout jeden druhému důvěru a oporu v nesnázích. Řekla bych, že tento vztah nutně musí projít vývojem a je na Vás, jak se Vám to podaří. Určitě tady opravdu vidím velké zaujetí z Vaší strany a že budete mít přání s ním být co nejvíce a já myslím, že určitým způsobe,m se Vám to podaří. Z Vaší strany, velká láska, hloubka citu, radost štěstí, z jeho strany, pochyby, nerozhodnost, nabídnutí smíru v podobě přátelství a toho, že by rád, aby tomu tak bylo :-)

 

Vy a Milan

 

Tak, tento vztah není tak positivní, jako ten první. Situace - už ta sama zde napovídá, že se jedná jen o kamarádství, ani ne přátelství a že tomu tak bude určitě i do budoucna. Jsou zde vidět spíše chladné postoje a žádné city, jedná se o něco, co je nové a ještě potřebuje čas, aby se rozvinulo, jakým směrem, se teprve ukáže. 

Z Vaší strany ani strany Milana zde nejsou city, takové ty zamilované to láskyplné, to zde není, asi si píšete, je to příjemné, nevím, ale prostě do budoucna určitě nebude tento vztah šťastným, tak jak se ukázalo předtím s Martinem. Z Vaší strany, přemýšlíte tak a budete přemýšlet tak, že tento vztah bude příjemným, ale tak nějak spravedlivým, takovým věcným, vztah, který budete mít jako možná trvalý, ale spíše jen povrchní. Toto bude i předmětem přemýšlení pro Milana. On bude mít pocit, že v tomto vztahu bude muset pobojovat, že nebude vnímat a cítit žádnou přízeň a bude to chtít řešit jasným rozhovorem, kdy může dojít na až chladné vystupování  a následně asi rozchod jako takový. To bude mít v hlavě on. Na úrovni citů, tozhy a obav zde vidím to, že Vy už to asi víte a tušíte a do budoucna tomu tak i bude. Budete mít pocit, že jste mu něco nabídla, on nepřijal, že jste dala všanc city a on je nebral vážně, je to Vaše obava, ale myslím, že i trochu touha. Vy už jste si zřejmě vybrala. On bude vše cítit velmi chladně a bez citů, On se bude bát jakéhokoliv rozhodnutí a bude mít pocit, že celé je to bezcitné a bude se bát vlastní neochoty v tomto vztahu něco dělat. Vy budete vystupovat jako materiální osobnost, jako žena, která je dobrosrdečná, smyslná a budete navenek ukazovat obyčejnou radost ze života, zatím co on bude jen snít, vymýšlet věci, které jsou nereálné, nic méně určitým způsobem se může chovat jako romantik a snílek, ale opatrně, je to spíše jen iluze, kterou chce vyvolat v lidech kolem sebe. Tento vztah nevidím do budoucna příznivě a asi můžu říct, že pokračovat v něm s tím, že by mohlo být víc než jen kamarádství, nemá pro tuto chvíli smysl, ale neříkám, utnout. Nechte tomu ještě volný průběh a uvidíte sama. Rada karet je taková, snažte se ten vztah nějak navzájem zharmonizovat,  použít k tomu vnitřní energie, a najít v něm nějakým způsobem harmonii. Je to rada, že máte sílu vše v tomto vztahu ustát, ať už půjde o cokoliv, jako bolestný řez nebo vyjasnění celého vztahu.