Svět jasnozřivé kartomantie -V.Kubištová

Císařovna

Tělesnost: srdeční čakra Základní téma: emocionální stránka, srdeční potíže Astrologie: Venuše Můžeš očekávat stabilitu a růst prosperity v rodině i v majetku a práci. S nepříznivými kartami nebo obráceně může znamenat potíže v domácím životě, sex.oblasti nebo zaměstnání. Znamená domácí a rod.život...

Velekněžka

VELEKNĚŽKA. z historie této karty asi 150 let která předcházela polovině 15.století byla po odsouzení církví upálena první žena, zvolená papežem. Jednalo se o Marii Viscontiovou, podle které se tato karta takto jmenuje. Lunární síla tady představuje úplněk a tvořivou ženskou sílu. Zastupuje...

Mág

MÁG Značí také korunní čakru a třetí oko, tedy 6.čakru. Astrologie - Merkur Základní téma: pomoc pochopit a přijímat duchovnost všedního dne. Tato karta tarotu ti říká, že porozumíš okolnímu světu, tvůj vývoj půjde směrem ke štěstí, avšak budeš muset s důvěrou učinit rozhodnutí. Při obrácené...

Blázen

Blázen - náleží korunní čakře Základní téma: značí novou fázi života s mnoha příležitostmi pro změnu, výzvu k rozvinutí nových dovedností a schopností. Tato karta ukazuje prvořadě na vše, čeho se má člověk ve svém životě vyvarovat - naivity, pošetilosti, dětinskosti, bezmyšlenkovitosti, sebeklamu,...

Výklad podle domů

Když někoho neznáte, nejsnáz objevíte, kde má problém a kde je třeba co zpracovat. Vyloží se 12 karet na jednotlivé astrologické domy.  Ty se vyloží jakoby do kruhu s tím, představím-li si hodiny tak se začíná na 9 hodině, tam dáte první kartu a pokračujte dolů, takže na 6tce je 4.karta, tedy...

Roviny

Rovina povolání: Změna povolání- Mág-Kolo osudu, bude-li kladná a výrazná, velká - potom zatím v blízkosti by měly stát Smrt a Soud Ztráta zaměstnání Mág a Věž Přerušení smlouvy Mág-Věž-Spravedlnost Úspěch v povolání - Mág--Slunce nebo Mág-Síla, totéž v oblasti vědeckého zaměření...

Karty v pohybu?

Rozdělení VA na karty sedící - Velekněz, Velekněžka, Císařovna, Císař, Spravedlnost. Potom Stojící ty můžou být nehybné - současná činnost, či váhání, nebo mohou být natočené doleva /značí minulost/nebo doprava /značí budoucnost. Doprava jdoucí v přímé chůzi coby znamení vývoje - je Smrt a...