Moudří starci

 

Druidové, Ovatové, Bardové

 

Druidové byli filozofy, soudci a rádci kmenových vůdců.

Ovatové byli učenými doktory.

Bardové pěli chválu na své vládce a to jak hudbou tak i poezií, ve kterých vynikali.

 

Druidové se stali ve své době velmi mocnými, snad i mocnějšími, než byli jejich vládcové, králové a královny, kterým sloužili.

Druidové i Bardové byli osvobozeni od vojenské služby a tak mohli svobodně a volně procházet skrze válečná bojiště, mezi válčícími kmeny. Jejich pozice byla taková, že nemuseli a ani nenosili žádné zbraně, k tomu sloužila jejich slova. Dokázali jimi pacifikovat své nepřátele, stejně tak i podpořit své přátele a dodat jim sílu.

Měli velmi výjimečný vztah k přírodě. Věřili tomu, že život je jen malou částí většího celku.

Druidové ovládali techniky předvídání a věštění.  Měli svoji tajemnou mysteriózní abecedu – určitou speciální metodu vzájemné komunikace. Jedná se zde o Ogham. Je to ranná Irská abeceda, která se začala užívat v době 600 let před naším letopočtem. Písmena se řadila do pěti skupin po pěti písmenech……