runa Wyrd

Runa Wyrd

Osud

 

Zvažte, zda máte svůj život pod kontrolou. Osud znamená, že činíte vědomá rozhodnutí a přebíráte odpovědnost za své volby. Fatalismus je, když cítíte, že nemáte moc rozhodnout. Jaký chcete, aby byl váš život?

 

 

runa Fehu

Runa Fehu

Vlastnictví

Znamená prosperitu a osobní majetek. Ale zvažte cenu, kterou musíte zaplatit, abyste dostali, co chcete. Materiální zabezpečení je skvělá věc, ale nezapomínejte se o své štěstí podělit s ostatními. Fehu vás rovněž žádá, abyste se zamysleli nad tím, čeho si skutečně ceníte. Jsou vaše hodnoty opravdu vaše vlastní, nebo jste přejali hodnoty někoho jiného?

 

 

runa Uruz

Runa Uruz

Síla

Můžete překonat každou překážku. Uruz je runa vitality a měnících se situací. Ale nesmíte být pasivní. S odvahou a osobní integritou dokážete okolnosti změnit tak, aby vám vyhovovaly. Je čas nechat minulost a její emocionální přítěž za sebou, přijmout změny a využít svůj skutečný potenciál.

 

 

runa Thurisaz

Runa Thurisaz

Výzva

Nejednejte impulzivně. Počkejte o něco déle, než učiníte rozhodnutí. Thurisaz vás varuje, abyste nepředpokládali, že znáte na všechno odpověď. Buďte opatrní a objektivní. Hledáte-Ii osobní úspěch, vaše intuice vám dá signál, až budete ve správnou dobu na správném místě. Až se tak stane, jděte do toho.

 

 

runa Ansuz

Runa Ansuz

Vzkaz

Komunikace vám pomůže dosáhnout toho, o čem sníte. Setkání s cizinci by mohla být ukazateli k budoucímu štěstí. Mluvte, učte se a naslouchejte, abyste nabyl i moudrosti. Ale také čekejte neočekávané. Překvapení může často změnit váš život k lepšímu.

 

 

runa Raidho

Runa Raidho

Cesta

Může to být cesta fyzická, psychická, emocionální nebo duchovní. Vydejte se novým směrem, abyste odhalili více o sobě a širším světě. Raidho vás žádá, abyste prostřednictvím myšlenek, míst a dalších lidí rozšíři I i své obzory. Nebojte se nepoznaného. Svou životní cestu si přizpůsobte tomu, jakou ji chcete mít vy, a ne jak si                                       myslí ostatní, že by měla být.

 

 

runa Kenaz

Runa Kenaz

Ujasnění

Tato kreativní runa vám pomáhá zřetelněji vidět, kdo jste ve vztahu k druhým. Kenaz odhaluje, že je pro vás nyní důležitá vášeň. Vaše sexuální a emocionální spokojenost je v sázce, tak budte v tom, co chcete, upřímní. Čím jste sami k sobě upřímnější, tím lepší bude váš vztah.

 

 

runa Gebo

Runa Gebo

Vztah

Značí úspěch v každém druhu vztahu. Nyní je možné učinit závazek. Nový románek, výnosná obchodní transakce a všechny druhy vztahů mají zelenou. Gebo vám připomíná, že nejlepší vztahy jsou ty, v nichž vzájemně ctíte své potřeby a akceptujete, že jste oba samostatnými individualitami.

 

 

runa Wunjo

Runa Wunjo

Úspěch

Šťastná runa. Přeje kreativní práci, dětem, lásce, profesionálnímu postupu a materiálnímu zisku. Ale nečekejte, že štěstí spadne z nebe. Klíčem k osobní radosti jsou vaše schopnosti, úsilí, ochota, povaha a optimismus. Nerezignujte na to, kým jste; váš skutečný potenciál se brzy                                 projeví.

 

 

runa Hagall

Runa Hagall

Odklad

Hagall vám dává na vědomí, že dojde k pozdržení vašich plánů. Před vámi jsou problémy, ale jsou to jen odrazové můstky, abyste si uvědomili svůj cíl. Toho, co teď chcete, se dočkáte, ale budte připraveni, že se vám do cesty postaví jiní lidé, události či okolnosti. Vytrvalostí uspějete  

Runa Nied

Potřeba

Ignorujete své potřeby kvůli ostatním? Je to, co chcete, neslučitelné s tím, co potřebujete? S vědomím sebe sama můžete uznat, že změna je životě nezbytná, aby vám ukázala, jaké jsou vaše skutečné potřeby. Došly vaše sexuální či emocionální potřeby naplnění, nebo jen hrajete hru, protože se bojíte, že byste byli odmítnuti?

 

runa lsa

Runa lsa

Ustálení

Vypadá to, že jste se ocitli v prázdnotě – jako kdyby čas ustrnul a vy jste se nemohli pohnout kupředu ani zpět. Tato runa může značit chlad ve vztazích nebo nedostatek úspěchu. Je čas posoudit, co se děje ve všech oblastech vašeho života. Udělejte si přestávku, zamyslete se, odložte plány stranou. Připravte se na budoucnost a nelpěte na minulosti.

 

 

runa Jera

Runa Jera

Sklizeň

Už můžete sklidit odměnu za všechnu námahu. V budoucnu dostanete mnohem víc příležitostí, pokud se právě teď připravíte. Jako u každé úrody musíte tvrdě pracovat. Zalévejte své nápady, pěstujte si sebedůvěru a opatrujte své schopnosti. Pak ve vašem životě brzy přijde oslava a radost.

 

 

runa Eihwas

Runa Eihwas

Rozhodné činy

Abyste učinili pokrok, budete muset hned přistoupit k rozhodným činům. Neodstrkujte šanci změnit svůj život. Prozíravost a opatrnost jsou cenné vlastnosti, nicméně je to i schopnost přijmout změnu, namísto se jí obávat. Eihwas vám také dává možnost odhalit pravdu o skrytých tajemstvích, zvláště když je v páru s Ansuz.

 

 

runa Perth

Runa Perth

Tajemství

Je známa jako „mysteriózní runa“. Perth značí, že je čas odhalit pravdu. Nepodléhejte fatalismu a vezměte raději vlastní osud do svých rukou. Nikdo vás nemůže k ničemu nutit, pokud se nerozhodnete, že mu to dovolíte. Tato runa rovněž ukazuje na „sexuální slučitelnost“, pokud padne s Uruz, Gebo nebo Wunjo. Je– stliže ji vytáhnete jako samostatnou runu, znamená to, že brzy bude odhaleno tajemství.

 

 

runa Elhaz

Runa Elhaz

Sebekontrola

Tato runa značí, že vbrzku budete procházet obdobím šťastných nových vlivů. Může se rozvinout nové přátelství, milostný zájem nebo profesionální vztah. Máte pocit, že ovládáte svůj život, ale nebuďte příliš samolibí.

 

 

runa Sigel

Runa Sigel

Vitalita

Runa úspěchu. Nyní máte moc ovlivnit změny ve svém životě. Třebaže máte spoustu energie, mohli byste si myslet, že toho zvládnete víc, než ve skutečnosti můžete. Máte-li starost o své zdraví, Sigel značí vitalitu, mladistvost a omlazení mysli, těla i ducha.

 

 

runa Tir

Runa Tir

Soutěž

Jestli čekáte na pokrok v kariéře, můžete se teď rychle pohnout kupředu. Vaše motivace a elán vám přinesou úspěch v každém úsilí. Máte-Ii milostný problém, tato runa představuje pozitivní vášeň a žhavé city. Hledáte-Ii milostný románek, máte štěstí, na obzoru je nový milenec, ale pozor na soky.

 

 

runa Beorc

Runa Beorc

Nové začátky

Zbavte své srdce zmatků. Je čas odhodit emocionální zátěž a zbavit se smutků z minulosti. Nyní můžete začít nanovo. Tato runa vždy poukazuje na zrod něčeho – ať je to vaše nové já, milostná záležitost nebo plod myšlenkového či tělesného úsilí. Pěstujte své nápady a pusťte se do toho.

 

 

runa Ehwaz

Runa Ehwaz

Pokrok

Tato runa představuje všechny druhy cest a dobrodružství. Buď před sebou máte stěhování, nebo změnu dlouhodobých plánů či změnu obzorů. Nemáte jinou možnost než se zvednout a jít. Jen nedovolte pýše, aby se postavila do cesty vašim skuteč- ným záměrům.

 

 

runa Mannaz

Runa Mannaz

Sebepřijetí

Naslouchejte tomu, co říkají ostatní. Rada nebo objektivní reakce vás otevře novému způsobu, jak hledět na život. Převezměte zodpovědnost za svůj život a nenechte se jen unášet proudem. Přijměte, kdo jste – ne to, kým si mysl íte, že byste měl i být.

 

 

runa Lagaz

Runa Lagaz

Intuice

Vše se teď obrací ve váš prospěch, ale věřte své ntuici a nezapomínejte zůstat v kontaktu se svým vnitřním hlasem. Je čas jít kupředu beze strachu ze změny. Padne-Ii tato runa s Mannaz, přítel tíhnoucí k okultismu má pro vás skvělé novinky.

 

 

runa Ing

Runa Ing

Uskutečnění

Nyní můžete dosáhnout toho, co chcete, a tato runa ukazuje na úspěšné zakončení. Ing může znamenat průlomovou příležitost, která změní váš život k lepšímu, jako novou práci (s Fehu) nebo nový milostný románek (s Gebo či Wunjo).

 

 

 

runa Daeg

Runa Daeg

Světlo

Pozitivní runa, která znamená, že cokoli teď uděláte, vám přinese štěstí, pokud si věříte. Máte vizi a předvídavost a znáte nejlepší způsob jak řešit své záležitosti. Slunce teď na vás svítí. Začněte znovu a změňte své sny na realitu.

 

 

runa Othel

Runa Othel

Majetek

Za peníze si můžete koupit spoustu věcí, ale peníze samy o sobě vás nemusejí nezbytně učinit šťastnými. Teď se může dostavit finanční prospěch, ale vaše hodnoty v lásce, práci, přátelství a životním stylu jsou sporné. Othel značí, že se musíte opatrně zaměřit na to, co chcete a proč.