5.Runy a čísla

 

 

První germánští mistři run věřili, že každá runa nese ducha moci. Jeden ze způsobů, jakým lze moc runy zvýšit, je její koncentrace opakováním runy. Eddy nám dokazují, že různým číslům byl připisován rozdílný význam, což si nyní přiblížíme.

 

Jedna

 

Význam monády v myšlení našich předků je z věcí obsažených v Eddách asi nejobtížněji dedukovatelný. Vše, co není plurální, je singulární, např. strom, zbraň či bochník. Osamělé runy v dochovaných nápisech a textech bývají užity pro své slovní názvy a specifickou moc, pokud nejsou vytvořeny podle posloupnosti trollích run. V posloupnosti individualizovaných run, např. v kompletním aettu či futharku, mají všechny znaky shodnou hodnotu a moc.

 

Dvě

 

Thórův vozík je řízen dvěma kozly. Když cestuje do Jötunheimu, kde se má setkat s Útgardským Lokim, cestují s ním dvě děti jako sloužící. Hymi, rybařící s Thórem, uloví dvě velryby do sítě. Ódin ve Výrocích Vysokého (Hávamálu) pověsil své šaty na dva dřevěné sloupy - figuríny. V Písni o Vaftrúdnim (Vaftrúdnismálu) se dovídáme, že Ragnarök přežijí dva lidé. Dva koně táhnou v Písni o Grímnim (Grímnismálu) slunce přes nebeskou klenbu a dva koně zase měsíc. Frey a Aegi mají v Písni o Lokim (Lokasenně) po dvou služebnících. S Ódinem spolupracují dva vlci, dva havrani a dva sluhové. Bohové stvořili první lidi ze dvou dřev - jasanového a jívového. V Urdině studni žijí dvě labutě. Dvě líté saně stály na stráži v Písni o Fjolsvinn (Fjolsvinnsmálu). Koza Heidrun dojí ze svých dvou struků medovinu pro všechny bojovníky ve Valhalle. Freyin kočárek táhnou dvě kočky.

 

Z uvedených příkladů začínáme chápat, že zdvojenost nějakéjo jevu implikuje v Eddách jeho služebné postavení. Týr má být dvakrát jmenován, když jeho runu vyrýváte do meče; to přivolává jeho moc, staví ji do služeb autora run a zajistí vítězství každému, kdo si jeho moc dovede podřídit.

 

Tři

 

Jedno z nejvýznamnějších čísel runové magie. Yggdrasil má tři kořeny, ty vedou do tří studní. Tři hlavní norny - Urd, Verdandi a Skuld - střeží lidský osud. V Písni o Thrymovi (Thrymskvidě) vypili hrdinové více než tři sudy piva, což je příliš mnoho. V básni Skírniho cesta (Skírnismálu) vyřezal Skírni tři runy do větve, do níž předtím napsal posloupnost trollích run, pomocí nich vyhrožoval Gerdě zajetím u tříhlavého trolla. Tři trollí runy jsou nutné k aktivaci celé posloupnosti. Gullveig ve Vědmině písni (Völuspá) je třikrát spálen a třikrát oživen. Tři božští synové Bora - Ódin, Vili a Vé - vdechli život jasanovým a jilmovým kládám a tak stvořili první lidi. Thór vlastní tři drahocenné znaky své moci: železné rukavice, pás síly a kladivo Mjöllni. Nad Lokim Thór zvítězil při třetím pokusu, když byl Loki přeměněn v lososa. Byl zajat a přikován ke třem skalám. Třikrát se Ódin vyspal s Gunnlöd, aby se zmocnil básnické medoviny Ódraeri. Bylo mu dovoleno vypít z ní tři hlty. Podle proroctví o Ragnaröku bude poslední bitva probíhat během tří strašlivých zim, jež budou následovat jedna po druhé, bez jakéhokoliv přerušení jiným ročním obdobím. První krávě Audumle trvalo tři dny, než lízáním zbavila ledu Ódinova prapředka Búriho. Snorri zná tři typy trpaslíků a tři typy norn. Loki má s Angrbodou tři děti: vlka Fenriho, bohyni Hel a hada Midgardsorma neboli Jörmunganda. Vlka Fenriho se podaří spoutat až třetím řetězem - Gleipnim. Kdykoliv Hel opouštěla Helheim, odjížděla na třínohém koni. Ve Výrocích Vysokého dostane Loddfáfni radu, aby neříkal tři slova těm, jež si je nezaslouží.

 

Číslo tři má i další vyznámy v umění psát runy, především díky jeho spojení se třemi fázemi měsíce a s tím spojovanou magickou mocí. Je kořenem čísla devět a v Yggdrasilu je obsaženo celkem devět světů. Okouzlenému Gylfimu v básni Okouzlení krále Gylfa (Gylfaginningu) vyprávěli o bozích tři králové. Duha se skládá ze tří základních barev - červené, žluté a modré - jejichž kombinacemi vznikají všechny ostatní barvy. Na Gummarpském a Ellestadském kameni, jakož i na řadě jiných dochovaných památek, se vyskytují skupiny tří run.

 

Čtyři

 

Aby Thór našel nižší svět Thingstead, musel putovat přes čtyři řeky. Čtyři velcí jeleni okusují větve Yggdrasilu a čtyři velcí hadi se skrývají pod jeho kořeny. Čtyři trpaslíci podpírají oblohu, vytvořenou z lebky obra Ymiho. Snorri hovoří o čtyřech řekách mléka, prýštících z vemene Audumly a kojících mrazivé praobry. Na Baldrově pohřbu museli být přítomni čtyři berserkové, aby porazili vlčí smečku obryně Hyrrokkin. Loki prchl na vrchol vysoké hory, kde si postavil dům se čtyřmi dveřmi, aby z něj viděl na čtyři světové strany. Gefjun v Okouzlení krále Gylfa použije čtyř volů, aby oklamala bohy. Hrdina Ságy o Gongu-Hrolfovi je stíhán nepřízní počasí, za niž jsou odpovědni šamani, kteří čarují na plošině podepřené čtyřmi sloupy. Trpaslík Mondul vyryje do jeviště obranné runy a čarodějové hynou strašlivou smrtí.

 

Thórovo putování přes vody je pro něj značně nepohodlné; všichni ostatní bohové jedou koňmo po duhovém mostě Bifröst. Jeleni a hadi okusující Yggdrasil mu evidentně škodí. Čtyři trpaslíci nejsou nijak nadšeni, že musí po celou věčnost podepírat obrovu hlavu. Pokusy berserků odehnat Hyrrokkininy vlky nebyly nijak příjemné. Z předchozího výčtu lze usoudit, že číslo čtyři znamenalo pro staré Germány neštěstí, nepohodu či alespoň neklid.

 

Pět

 

Autor Písně o Hárbardovi (Hárbardsljódu) zmíní číslici pět, když hovoří o Ódinovi, jenž strávil pět zim po boku Fjolver. Přineslo mu to jistou satisfakci, vše proběhlo dobře. Útgardský Loki je šťastný, když Thór a jeho družina nedovedou splnit pět úkolů, které pro ně škodolibě vymyslel. Thórem ukradený kotel obra Hymiho je ukryt v hloubce pěti mil pod zemí.

 

Výroky Vysokého nás učí, že přátelství po pěti dnech plane jasněji než falešný zájem. Číslo pět vyjadřuje obecné uspokojení a úspěch.

 

Šest

 

Ve Vědmině písni je jmenováno šest valkýr. Jsou věrnými služebnicemi Ódina a nepřejí jeho nepřátelům. V Písni o Grímnim je jmenováno šest hadů, kteří škodí stromů Yggdrasil. Řetěz Gleipni, který poutá Fenriho, je vyroben ze šesti kouzelných ingrediencí.

 

V Písni o Váftrúdnim obr Ymi porodí šestihlavého obra, jehož syn je praobr Bergelmir. Podle Výroků Vysokého hyne šestého dne falešné přátelství.

 

Gleipni je vlku Fenrimu nepřátelský, protože jej bude poutat až do dnů Ragnaröku. Nic dobrého nezískáme od falešných přátel. Šestka je číslo pro cosi nevítaného, možná i vášnivě nepřátelského.

 

Sedm

 

V Písni o Hárbardovi Ódin koketuje se sedmi sestrami a pak má se všemi milostný poměr. Völund a jeho bratři žijí sedm let šťastně se svými labutími nevěstami. Sedmička je snad číslo vymezující sexuální záležitosti.

 

Osm

 

Thórův palác Bilskirni má 640 (8×80) pater. Valhalla má 540 dveří a do nich může současně vstoupit 800 válečníků. V Písni o Grímnim setrval Ódin po osm dnů bez hnutí. V Písni o Thrymovi je kladivo Mjöllni ukryto osm mil pod zemí a Loki pozoruje, že Thór, převlečený za Freyu, již osm dlouhých nocí nejedl. Jakmile kladivo nalezne, sní osm lososů. V paláci bohyně Hel slouží osm služebníků. Ódinův hřebec Sleipni má osm nohou. V Písni o Lokim se píše, že Loki žil v podzemí po dobu osmi zim. Bohové, kteří stvořili první lidské bytosti, je obdařili osmi moudrostmi a schopnostmi.

 

V jednom aettu germánského futharku prostého je osm run; osmička je číslem plného počtu. Patří jí moc implikovaná neobvyklým osobním postavením. Osmičkou je možno vyvolat kouzlo, podobně jako trojkou. Zvýšením délky posloupnosti pochopitelně získáme větší účinek. Prvou posloupností na Lindholmském amuletu je osm run Ansuz, čtených jako "bůh" či "Ódin"; prezentují účinný nástroj komunikace s touto bytostí. Interpretace je posílena dalším textem na amuletu: "Ek Erilaz sa wilagaz hateka." - "Jsem z Erilazu a jsem ten lstivý." Lstivý je jedno z adjektiv charakterizujících Ódina.

 

Devět

 

Njörd zůstal jen devět dní v horách, milovaných jeho nevěstou Skaddi. Devět sester porodilo Heimdala. Devět dní musel Hermód štvát svého koně, aby sestoupil do Helheimu a setkal se s Baldrem. Při Ragnaröku zabíjí Thór hada Jörmunganda, ale po souboji žije jen tak krátce, že stačí ujít devět vrávoravých kroků.

 

Obecně je devítka číslem moudrosti a dokonalosti. Osmička a devítka jsou v Eddách mnohokrát spojovány. V Písni o Hymim (Hymiskvidě) Thór rozbije osm kotlů a ukradne devátý. Každé deváté noci se z prstenu Draupni urodí osm nových prstenů. Osmička zakončuje čas očekávání, devítka přináší plody. Ódin v Písni o Grímnim čeká na devátou noc, aby prozradil svou pravou identitu, po předchozích osm nocí je mučen ohněm.

 

Deváté noci zabíjí Thór obra Thryma, devět nocí musí Frey čekat na sňatek s Gerdou. Vědma ve Vědmině písni tvrdí, že Yggdrasil spojuje devět světů a má devět kořenů. Ódin visí na Yggdrasilu devět dlouhých nocí, aby získal runy. Dovídá se o devíti úkrytech moci a vyjmenovává devět léků na zlo, jež sužuje lidstvo. Váfthrúdni cestoval přes devět světů a podsvětí. Devět panen provází Menglada v Písni o Svipdagovi (Svipdagsmálu). Tatáž skladba popisuje kouzelný meč ukrytý pod devíti zámky. Dále v ní Groa učí svého syna devíti kouzlům, jež ho ochrání na cestách.

 

Podle dnes dostupného materiálu se zdá, že devítka nebyla využívána v magických runových posloupnostech. Osm bylo dostatečně mocnou, celistvou a účinnou posloupností pro každého mága.

 

Shrnutí

 

Jedna reprezentuje význam slova, které je jménem runy, nebo moc se jménem runy spojenou.

Dvě implikuje služebné postavení, podřízenost či otroctví.

Tři je aktivovací posloupností. Tři trollí runy jsou nutné k aktivaci změny podoby, nebo mění význam následujícího textu. Zároveň je to počet run požadovaný pro výzvu či vzývání o nižší intenzitě.

Čtyři označuje otrávenost, únavu či nepohodu.

Pět přináší uspokojení či úspěch, je vhodné k léčebným účelům.

Šest je nepříjemnost, něco nechtěného.

Sedm je spojeno se sexuálními záležitostmi.

Osm je spouštěcí posloupností, podobně jako trojka. Označuje úplnost, sílu, je to číslo potřebné pro intenzívní výzvu.

Devět je nástrojem pro ještě vyšší stupeň dokonalosti. Osmička je celek, devítka jej podtrhuje a potvrzuje.