Další význam Run

Další význam run

10.01.2016 10:58
Frey aett Fehu - znamená dobytek, zároveň také majetek a bohatství, protože dříve se bohatství posuzovalo právě podle počtu kusů dobytka. Jedná se o majetek movitý, který však může mít řadu podob - může jít o peníze, stejně tak jako o bohatství emocionální a spirituální. Zároveň se tímto výrazem...