nejznámější severští bohové

Ódin bůh smrti, války, moudrosti a magie
Frigg bohyně plodnosti
Heimdall strážce sídla bohů
Thór bůh hromu a nepřítel obrů
Týr bůh války
Njord bůh moře, větru, rybolovu a blahobytu
Frey bůh plodnosti a dobrého osudu
Freya bohyně lásky a krásy
Norny sudičky

Ódin
» bůh smrti, války, moudrosti a magie
» hlavní bůh severského panteonu
» otec veškerenstva, patron básníků, bojovníků a státníků
» také bohem extáze, extatického básnění a šamanských kouzel
» spolu se svými dvěma bratry (Vili a Vé) patří mezi stvořitele lidí, kterým dal do vínku dech a život
» obětoval se pro lidstvo, aby získal runy, jedno oko vyměnil za moudrost
» dokáže měnit podobu, ovládat mysl nepřátel, věštit a čarovat
» legendárně praktický
» jeho trůn Hlidskjalf stojí ve Valaskjalfu, což je jedna ze síní Ásgardu, z něhož je vidět do všech devíti světů
» bývá popisován jako starší mohutný vysoký jednooký muž
» atributy: oštěp Gungnir (nikdy nemine cíl a má na hrotu runy zaručující právo), kouzelný prsten Draupni a osminohý kůň Sleipni
» jeho rostliny: jasan, jmelí, dub, laskavec, styrač a jilm
» jeho den: středa

Frigg
» bohyně plodnosti
» patronkou mateřství, rodinného života, manželství
» Ódinova manželka (respektive jedna z minimálně tří zmiňovaných manželek), původně manželka Týra
» známá svou moudrostí a také tím, že svá tajemství neříká nikomu, ani svému muži
» jako jediná z bohů zná osudy všech a může do nich v určité míře zasahovat
» její atributy: přeslice a vřeteno (darovala lidstvu len a prostředky na jeho zpracování – souhvězdí Orion je proto nazýváno „Friggina přeslice“, hvězda Polárka se pak jmenuje „Vůz dámy“)
» popisována jako vysoká krásná žena, vznešeného zjevu, nosící bílé šaty s volavčím nebo sokolím peřím

Thór
» bůh hromu a nepřítel obrů
» Ódinův syn
» druhým nejdůležitějším severským bohem
» znám jako Pán Ochránce Vesmíru
» spojován s hromem, plodností a zákonem
» podle vikingských legend jsou bouře přímým důsledkem Thórových projížděk po nebi v jeho ohromném válečném voze
» jeho kladivo (představující Th runu), mocný symbol odpovídající křesťanskému kříži, bylo používáno k porážce obrů, kteří neustále ohrožovali Valhallu

Týr
» bůh války
» Ódinův syn, pravděpodobně adoptivní
» představuje právo a řád
» je čestnější a spravedlivější soudce než nevyzpytatelný Ódin
» přísaha složená v jeho chrámu měla nejvyšší pečeť neporušitelnosti
» přes svou čest a schopnost přímého jednání musí Týr křivě přísahat, když dojde ke spoutání vlka Fenriho – za trest jej vlk připraví o pravou ruku
» s tím souvisí rituál vstupu do Týrova posvátného háje – návštěvníci si nechávali svázat ruce a nohy
» jeho den: úterý
Heimdall
» jedním z nejpodivuhodnějších severských bohů
» syn Ódina a pravděpodobně všech devíti dcer boha moře Aegira
» jeho hlavním úkolem je strážit sídlo bohů v Ásgardu – sám téměř nepotřebuje spát, má sluch tak dobrý, že slyší růst trávu, a dokonce i vlnu na hřbetech ovcí
» jedinkrát vyrazil ze své pevnosti do Midgardu – tehdy strávil tři noci u třech párů a založil tak tři lidské stavy (jeho synové byli otrok Trael, sedlák Karel a král Jarl), od nichž pochází veškeré společenské rozvrstvení seveřanů

Njord
» bůh moře, větru, rybolovu a blahobytu
» patron rybářů a námořníků
» jeho posvátná zvířata: rackové a tuleni

Frey (Freyr)
» bůh plodnosti a dobrého osudu
» patron míru a prosperity, letního slunce (přeneseně také počasí)
» syn Njörda, manžel obryně Gerdy
» vládce bílých Álfů, zodpovědných za růst vegetace
» prý nejušlechtilejší ze statečných bohů a po Baldrovi nejkrásnější
» atributy: ztopořený úd (hlavní atribut), zlatý kanec Gallinbursti, loď Skínbladni a kouzelný meč schopný sám bojovat (o ten ale přišel kvůli lásce, což později způsobilo jeho smrt)
» některé zdroje zmiňují jeho účast na tajných sňatcích, zřejmě je tedy patronem těch, jimž není jejich láska okolím přána
» jeho jméno znamená v překladu „Pán“ nebo „Předák“
» jedním z jeho jmen je také Yngvi, od něhož odvozují svůj původ první švédští králové (Ynglingové)
» kdysi mu byly přinášeny lidské oběti

Freya
» Freyova sestra
» slavná bohyně války, lásky a čarodějnictví
» Ódinova nepostradatelná partnerka, spolu s Ódinem padne v boji – umírá jen o chvíli dříve než on
» nejkrásnější z bohyň a jako taková má samozřejmě nespočítaně sexuálních dobrodružství (jedné noci se například vyspí se čtyřmi trpaslíky současně, aby jim zaplatila za čarodějný náhrdelník Brísingame)
» vdána za boha Óda, který ale po svatbě někam záhadně zmizel
» nositelkou křídel dravých ptáků
» Ódin jí přenechává všechny bojovníky, kteří zemřeli při souboji o nějakou ženu
» při pláči jí z očí kanuly zlaté slzy, proto je zlato nazýváno „Freyiny slzy“
» Freyino jméno v překladu znamená „Milovaná“
» kněžka bohů, která nejlépe ovládá seid, magii Vanů
» její vůz táhnou kočky (nebo ve starších verzích hranostajové)
» její rostliny: prvosenka, šanta kočičí, cypriš, jmelí, mák, růže, sedmikráska, jahodník, myrta, jetel, myrhovník, styrač a santal červený
» dcera Hnóss, proslulá až nebezpečnou krásou
» při svých cestách si dávala různá jména, jako Mardöll, Hörn, Gefn nebo Sýr
» je po ní pojmenován pátek

Norny
» mezi nejdůležitější z nich patří tři sudičky, jejichž úkolem je tkát wyrd (pavučinu osudu); sedávají u kořenů Yggdrasilu:
Urd (Osudová) – minulost
Verdandi (Stávající) – přítomnost
Skuld (Co musí být) – budoucnost