Runový tarot

Používá symboliku severských kultur. 

 

Slovo "runa" znamená tajemství nebo záhada. Dvacet čtyři runových znaků lidi fascinuje odpradávna. Na první pohled není jasné, jaký význam záhadné hranaté symboly mají. Obvykle jsou spojovány s Vikingy, kteří osídlili Británii v letech 800-1200, runy však již několik století předtím používaly národy po celé Evropě. Má se za to, že runy nesloužily jako dnešní abeceda pouze ke každodenní komunikaci a záznamu mluvené řeči. Údajně se jednalo o tajné symboly vědění. Byly klíčem k pochopení záhad života a smrti.

V Runovém Tarotu tvoří dvacetčtyři run Staršího futharku nejdůležitější část věštecké sady. Stejně jako v tradičním Tarotu tvoří velkou arkánu a odkazují k osobním záležitostem tazatele. Čtyři barvy keltských ročních období dodávají rozmě času a pořadí, v němž lze mocné obrazy run vyjádřit. Runy i keltské roční doby se vztahují k jednoduchému rozvíjení života našich předků předvídatelnými rytmy každého roku, a zároveň se vztahují s ohromující přesností k problémům dnešní doby. Zaměřují se na přirozený vývoj každé události a myšlenky, které tvoří náš denní život, a mohou nám nabídnout smysl a vedení s ohledem na konečný výsledek.

Velká arkána je tedy tvořena dvacetičtyřmi runami, malá arkána pak podle ročních období. Dělí se podle barev - podle ročních období na Imbolc, Beltane, Lughnasadh a Samhain. Jaro, léto, podzim, zima. Představují rytmus sluneční cesty kolem roku.  Každé období je rozděleno podle týdnů na dvanáct karet. Samostatně jsou pak ještě takzvané trumfy - ty zastupují dva slunovraty a dvě rovnodennosti. V Runovém Tarotu jsou klíčovými astrologickými momenty, kdy Slunce vstupuje do jednoho z kardinálních znamení - Berana, Raka, Vah nebo Vodnáře.

Toto je jen zcela základním popisem Runového Tarotu.