Ztráta

Ztráta

ZTRÁTA

 

Všeobecně: Vyvarujte se neopatrnosti a ledabylého jednání. Mohly by vám z toho vzniknout nepříjemnosti všeho druhu. Čím uvědoměleji teď budete postupovat, tím menší bude hrozící ztráta.

 

Láska, vztah k jiným lidem: V nejbližší budoucnosti byste mohli, ať již z jakýchkoli příčin, ztratit svého partnera. Zaniknout mohou i dlouholetá přátelství. Chraňte svou duši před hořkostí! Přijdete jen o to, co se již k vašemu životu nehodí.

 

Zaměstnání, majetek: V každém případě se vyvarujte finančních rizik, I kdyby vypadala sebeslibněji. Dokonce i v nejpříznivějším případě utrpíte nějaké finanční ztráty. Na pracovišti buďte pilní a vytrvalí, neboť vaše pozice je ohrožena.

 

Nad hlavní kartou znamená, že tazatel bude mít vážné zdravotní potíže. Je pravděpodobné, že se nedožije vysokého věku. Vlevo od hlavní karty poukazuje na to, že tazatel má za sebou nějakou těžkou zkušenost – většinou se jedná o ztrátu domova či zaměstnání, anebo o ztrátu finanční, přičemž ho tyto události stále tíží. Jestliže se tato karta nachází vpravo od hlavní karty anebo pod ní, signalizuje, že tazatel přijde o významné pracovní místo, což bude zapříčiněno vnějšími událostmi. Pozice těsně vpravo může být hrozbou nemoci, proto by měl být tazatel vůči sobě pozorný a nepodceňovat žádné zdravotní potíže.

 

ZTRÁTA v kombinaci s:

 

 • Cestou: cesta vám nepřinese nic dobrého

   

 • Darem: tato ztráta je zisk

   

 • Dítětem: hrozí potrat

   

 • Domem: můžete ztratit domov

   

 • Falší: lži úspěch nepřinesou, také: falešná zpráva

   

 • Láskou: Zklamání láskou, zahořklost

   

 • Milenkou/Milencem: ztráta partnera

   

 • Myšlenkami: nemáte dost jasno v duchovní oblasti

   

 • Nemocí: zotavení po těžké chorobě

   

 • Nepřítelem: nepřítel vyhrožuje, že vás zruinuje

   

 • Neštěstím: může vás tvrdě postihnout nějaká katastrofa

   

 • Něco penězi: ztratíte finanční obnos

   

 • Penězi: velká ztráta peněz

   

 • Smutkem: brzy budete zase veselí

   

 • Sňatkem: manželství jen na papíře

   

 • Soudcem: prohra procesu

   

 • Stálostí: možnost výpovědi, nezaměstnanost

   

 • Touhou: chybí vůle do života

   

 • Zábavou: něco zkalí vaši dobrou náladu

   

 • Zlostí: hněv brzy skončí

   

 • Zvěstí: zpráva o ztrátě

   

 • Žárlivostí: odůvodněná žárlivost; konec sporů a nepříjemností