Zlost

Zlost

ZLOST

 

Všeobecně: Rozhodně nejste v dobrém rozpoložení mysli. Hromadí se spousta překážek a otravuje vám každodenní život. Snažte se být vyrovnaní a překážky jednu po druhé odstraňujte. S trochou peněz se vaše situace zlepší.

 

Láska, vztah k jiným lidem: Doporučujeme vám na nějakou dobu se ze společenského života stáhnout. Všude jsou nedorozumění a hádky. Vyhýbejte se pokud možno konfliktům a pokuste se zůstat zdvořilí.

 

Zaměstnání, majetek: Momentálně nemůžete očekávat, že vaše zásluhy na pracovišti někdo ocení. Vyhýbejte se změnám ve finančních záležitostech a s bytem. Teď není vhodná doba pro rozhodování.

 

Nad hlavní kartou znamená, že tazatel bude mít nepříjemné rodinné poměry, což může být míněno jak materiálně, tak citově. Vlevo od hlavní karty říká, že sám tazatel působí negativně a manipulačně. Vpravo nebo vespod naopak znamená, že tazatel bude vystavený negativnímu vlivu, a to ze strany určitých lidí, o nichž by měly něco víc prozradit ostatní karty.

 

ZLOST ve spojení:

 

         

 • Cestou: Cesta přinese jen mrzutosti

 • Dítětem: Hněv s dítětem/dětmi

 • Domem: mnoho hněvu a hádek v domě

 • Důstojníkem: konflikt s úřadem

 • Falší: mrzutost s neupřímnými lidmi

 • Milenkou/Milencem: konflikt, spory s partnery

 • Myšlenkami: zlobíte se

 • Návštěvou: nepovedené pozvání

 • Nemocí: onemocnění v důsledku konfliktů

 • Nepřítelem: nějaký nepřítel vám otravuje život

 • Něco penězi: finanční starosti

 • Stálostí: konflikty na pracovišti, v zaměstnání

 • Penězi: konflikty ve finančních záležitostech

 • Smrtí: mnoho mrzutostí spojených s nějakým úmrtím

 • Sňatkem: tento sňatek přinese jen hněv

 • Soudcem: mrzutosti v právních záležitostech

 • Věrností: spory přetrvávají

 • Zlodějem: mrzutost v důsledku krádeže

 • Ztrátou: konec špatného období ve vztahu

 • Zvěstí: mrzutá zpráva; nepříjemnosti

 • Žárlivostí: škoda způsobená žárlivými lidmi; konfliktní vztah