Zloděj

Zloděj

 

ZLODĚJ

 

Osobní karta: Negativní osoba, mužského či ženského rodu

 

Všeobecně: Ve vašem okolí je nějaká osoba, která vás chce o něco připravit. Nebo nejste právě vy sami na scestí? Přezkoumejte svůj životní styl. Skutečně byste se mohli i sami o něco připravit. Třeba o zdraví, například špatnou životosprávou, nedostatkem pohybu, nadměrným pracovním zatížením. Nevydáváte náhodou právě mnoho peněz?

 

Láska, vztah k jiným lidem: Váš partnerský vztah vás připravuje o mnoho energie, takže se nemůžete dále rozvíjet. Je to vztah, který vám škodí. Někdy jsou takové těžkosti užitečné pro náš růst. Přizpůsobte se jim, dělejte věci, které vám dodají sílu. Vaše přátelství, to jsou spíše společenské závazky. Nic vám nepřinášejí, berou vám jen čas a energii.

 

Zaměstnání, majetek: O svůj majetek byste mohli přijít vloupáním nebo krádeží. Buďte proto bdělí. Pokud právě cestujete, dávejte pozor na peníze a šperky. Mějte se na pozoru před zdánlivě lukrativními a příznivými nabídkami: je to podvod. I když je pokušení veliké, vyvarujte se nečestného jednání.

 

Tato karta poukazuje na problémy s určitými lidmi, na konkurenci a nepříjemnosti. Jestliže se nachází nad hlavní kartou, znamená, že tazatel je sám schopný někomu uškodit a má nekalé úmysly. Těsně vlevo znamená, že tazatele někdo ohrožuje snahou ukrást mu jeho myšlenky či nápady, případně mu chce přebrat partnera. Ve větší vzdálenosti od hlavní karty nebo pod ní poukazuje na nebezpečí, které tazateli sice znepříjemní život, ale v konečném důsledku mu vážně neublíží. Těsně vpravo znamená, že tazatel o něco přijde – oč, to prozradí okolní karty.

 

ZLODĚJ v kombinaci s:

 

 • Cestou: dejte si pozor na cennosti

   

 • Darem: někdo vás připraví o dar/dědictví

   

 • Dítětem: možnost únosu dítěte, opatrně

   

 • Domem: vloupání, opatrně

   

 • Dopisem/Zprávou: někdo ukradne nějakou písemnost

   

 • Důstojníkem: krádež bude potrestána

   

 • Falší: dobře maskovaná krádež, opatrně

   

 • Knězem: černá magie, nutnost zvýšené opatrnosti

   

 • Láskou: mohli byste přijít o svou lásku

   

 • Milenkou/Milencem: váš partner vás připravuje o spoustu životní energie

   

 • Myšlenkami: dávejte pozor na své duševní bohatství

   

 • Nemocí: vaše životní zvyklosti vám přinášejí nemoc

   

 • Nepřítelem: nebezpečný nepřítel vám chce uškodit

   

 • Neštěstím: po katastrofě se ještě loupí

   

 • Něco penězi: kapesní krádež

   

 • Penězi: zlodějna ve velkém stylu

   

 • Setkáním: nenechávejte ve svém bytě nikoho cizího

   

 • Smrtí: možnost loupežné vraždy, opatrně

   

 • Smutkem: někdo vás připraví o radost

   

 • Sňatkem: smlouva by vás mohla zruinovat

   

 • Soudcem: zloděj se dočká trestu

   

 • Stálostí: nečestné obchodní metody, krádež na pracovišti

   

 • Zlostí: mrzutosti kvůli krádeži; velmi nepříjemné události v rodině či ve vztahu

   

 • Ztrátou: Krádeži se dá sotva zabránit; konec potíží

   

 • Zvěstí: nepříjemná zpráva od osoby s nekalými úmysly

   

 • Žárlivostí: někdo narušuje váš vztah; špatný průběh událostí