Žárlivost

Žárlivost

 

ŽÁRLIVOST

 

Všeobecně: Žárlivost vzniká z nedostatku jistoty a z touhy po ní. Pokud jste žárliví vy, udělejte něco pro sebe. Váš partner vám nikdy jistotu, kterou potřebujete, nedá. Pokud se ve vašem okolí vyskytují osoby, která na vás žárlí nebo vám závidí, přemýšlejte, jak se chránit. Budete-li nebezpečí ignorovat, daleko se nedostanete.

 

Láska, vztah k jiným lidem: Nelze vyloučit, že žárlivost je opodstatněná. V každém případě však váš vztah otravuje. Možná také trpíte vedle chorobně žárlivého partnera. Vaši přátelé si jméno přátel nezaslouží, protože žárlí na vaše štěstí. Zkuste pročistit vzduch.

 

Zaměstnání, majetek: Na pracovišti vládnou intriky, bují faleš, na denním pořádku jsou pomluvy: ovzduší je otrávené. Buďte velmi opatrní. Lidé ve vašem okolí vám závidí majetek. Nebo snad patříte mezi ty, kdo se žárlivostí a závistí užírají? Usilujte o své vlastní cíle, neporovnávejte se s jinými.

 

Nad hlavní kartou vypovídá o nových vyhlídkách v partnerství, které ale nebudou pro tazatele příliš pozitivní. Vpravo signalizuje negativní rozpad vztahu (zda se jedná o definitivní konec vztahu, potvrzuje karta Smrt v těsné blízkosti Žárlivosti). V pozici vlevo říká, že k takové události teprve dojde. Pod hlavní kartou znamená problémy, jejichž povahu by měly blíže určit okolní karty.

 

ŽÁRLIVOST v kombinaci s:

 

 • Domem: někdo vám závidí majetek

   

 • Falší: velké nebezpečí z osobního nepřátelství

   

 • Knězem: přezkoumejte charakter svého duchovního vzoru

   

 • Milenkou/Milencem: váš partner či partnerka jsou žárliví

   

 • Myšlenkami: žárlivost vás zaslepuje

   

 • Nemocí: z žárlivosti jste až nemocný

   

 • Nepřítelem: nějaká osoba pro vás bude velice nebezpečná

   

 • Smutkem: vaše žárlivost vás ubíjí

   

 • Sňatkem: nějaký dar vzbuzuje žárlivost ostatních

   

 • Soudcem: nebezpečí neférového procesu

   

 • Věrností: svou žárlivostí zraňujete věrného přítele

   

 • Zlostí: škoda skrze žárlivé lidi

   

 • Ztrátou: odůvodněná žárlivost