Žaludské eso

 

 

Hrušková, Šimáně     D.Kludská Omasta, Ravik     Jančo a spol.         Buna a kol.     Marková
překvapení nezdary dar úmrtí skončení něčeho velká starost
zloba maléry dědictví   možné úmrtí překvapení
smrt ostudy peníze   prohra  nemocnice
    úmrtí   nesplněné přání  
    zloba, úlek