Vztah

Vztah

 Pozice a jejich významy:

1. Můj partner/ka - zkoumá jak se tazateli jeví partner a co na něm vidí.

2. Já - toto je tazatel. Zde se nachází odpovědi na otázky: Kdo jsem? Co vyzařuji a jak se jevím svému okolí? Jak vystupuji navenek?

3. Mocná síla, která udržuje vztah i lidi - zde se skutečně vynoří jakási síla, která je mocná a pro daný vztah velice důležitá. Tato karta může dát odpovědi na mnoho otevřených otázek.

4. náš společný základ - ukazuje, co je základem vztahu, i to, že oba partneři jsou v tomto ohledu jednotní

5. Čím disponuje partner - jeho zdroje, z čeho čerpá energii, která živí vzájemný vztah.

6. V  čem jsou nebo odkud pramení zdroje mé síly - informace o tom, kde čerpá tazatel sílu pro daný vztah, i mnoho informací o něm, které vnímá spíš podprahově. Na této pozici je vhodné dotazovat se dál a doložit další karty, dokud nebude jejich výpověď jednoznačná. (já osobně doložím ale ne více než tři!)

7. stěžejní místo daného vztahu, společný cíl, důvod pro konflikty - toto je nejdůležitější karta výkladu, protože ukazuje podstatnou základnu, na které daný vztah spočívá. Zde rozpoznáte ohnisko vztahu i společný cíl partnerů. Není-li význam jednoznačný, doložte opět další karty (opět vyložím pouze tři - většinou to stačí)