Vývoj situace

 

Jednoduchý výklad, který ukáže vývoj určité situace:

-------------------------------------------4

----------------------------------------3----5

----------------------------------2---------------6

----------------------------1----------------------------7

1. poukazuje na minulost

2. přítomnost oné určité situace (otázka)

3. budoucnost

4. shrnutí: o co se jedná

5. postoj toho druhého/ nebo jiných, co s tím mají co dočinění

6. rada, která by nám měla napomoci najít to správné východisko

7. rezulát