Věrnost

Věrnost

 

VĚRNOST

 

Všeobecně: Máte zásady a pevně se jich držíte. Proto jste známi jako spolehlivý člověk a máte v životě úspěch. Dbejte, abyste i nadále zůstali věrní sami sobě. Občas to pak člověk nemá v životě jednoduché. Karta Věrnost zahrnuje i přátele.

 

Láska, vztah k jiným lidem: Jste věrný a spolehlivý partner. Máte okruh přátel, kteří drží při vás a dodávají vám pocit jistoty.

 

Zaměstnání, majetek: Máte jisté pracovní místo a velice jste oceňováni jako loajální spolupracovník. Máte dostatek majetku, abyste se v životě cítili zabezpečeni.

 

Tato karta vždycky poukazuje na dlouhodobé trvání nějakého stavu, situace či okolností. Ostatní karty prozradí, zda bude tato neměnnost negativní nebo pozitivní. Nad hlavní kartou Věrnost znamená, že tazatel je velmi hodný a trpělivý člověk s mnoha dobrými vlastnostmi, avšak s poněkud těžkým osudem. Musí překonat různé potíže, především by měl zpracovat své vlastní vnitřní bloky, aby se jeho život zlepšil. Vlevo od hlavní karty znamená rodinné problémy, vpravo nebo vespod problémy v partnerství.

 

VĚRNOST v kombinaci s:

 

 • Darem: máte dobré přátele

   

 • Dítětem: stabilní vztah k vašemu dítěti/vašim dětem

   

 • Domem: stabilita, stále na stejném místě

   

 • Falší: falešný přítel

   

 • Knězem: důsledné duchovní snažení

   

 • Láskou: láska až za hrob

   

 • Milenkou/Milencem: věrný partner

   

 • Myšlenkami: pevné zásady

   

 • Nadějí: nadcházejí dobré časy a dlouho vydrží

   

 • Nemocí: chronická nemoc

   

 • Něco penězi: bezpečný příjem

   

 • Penězi: peníze se vás budou držet

   

 • Smutkem: vaši přátelé vám způsobí smutek

   

 • Sňatkem: dlouhý, stabilní vztah nebo manželství

   

 • Soudcem: velmi dobrý charakter

   

 • Štěstím: štěstí se vás bude držet

   

 • Zábavou: dobrý charakter, radostná povaha; zabezpečení rodiny

   

 • Zlodějem: nevěra partnera/partnerky

   

 • Zlostí: negativní rodinné poměry

   

 • Ztráta: nevěra partnera/partnerky

   

 • Zvěstí: dlouhodobý šťastný vztah

   

 • Žárlivostí: dvou žárlivostí sužujete dobrého přítele; dlouhodobý negativní vztah