Velekněžka

VELEKNĚŽKA.
z historie této karty asi 150 let která předcházela polovině 15.století byla po odsouzení církví upálena první žena, zvolená papežem. Jednalo se o Marii Viscontiovou, podle které se tato karta takto jmenuje.
Lunární síla tady představuje úplněk a tvořivou ženskou sílu. Zastupuje představivost, duchovnost a inspiraci, podvědomí a paměť. Bývá předzvěstí dramatických životních změn a účasti tvořivé síly a duchovního uvědomění člověka stojícího na počtáku nového vývojového životního cyklu. Skrývá tajemství, které zná jenom ona sama.
Přiřazení ke krční 5.čakře
Základní téma: navázání kontaktu se skutečným vnitřním mírem.
Astrologie : Luna

Tato karta symbolizuje moudrou, intuitivní, klidnou a chápající ženskou osobu, která se vyhýbá citovým vztahům. Představuje tedy spíš partnerství duševního charakteru. Mluví tedy o spříznění duší v duchovním vztahu, svědčí o stycích s vyšším já a vypovídá o stmelení či celistvosti vnitřních mužských i ženskách sil. Ztělesňuje jako taková spojení s nekonečnem. Mimo duševní spřízněnost zde s partnerem cítíme především dál též zvlástní společný úkol, pro který jsme se nejspíš spolu setkali. Vztah dvou lidí pod touto kartou nabývá zralosti, hluboká spojitost dvou lidí navrzájem potrvá i v případě větších životních těžkostí. Začneme poznávat nové roviny společného souužití. Do popředí vystoupí přátelství a svoboda. Tento list v dané sféře též značí, že se můžeme navzájem podporovat v rozvíjení intuitivních schopností. Nelze tu vyloučit přitom ani vznik nového společného plánu. Ani poté, kdybychom někdy byli ods sebe vzdáleni, nebude pro nás nemožné spojení silou myšlenek. Obrácená nebo s nepříznivou kartou varuje tato karta před nedostatkem sebeovládání a věstí nepředvídané okolnosti a nešťastné obraty, jakož i problém zaviněné povrchností a nepřijímáním rad. Jako taková značí i přelétavost v partnerských vztazích, iluzorní úspěchy a tajnosti s nečistými podniky.

Její poselství: Hledej skrytou pravdu a snaž se prohlubovat svoje poznání. Karta je symbolem moudrosti, intuice, vnitřní síly, tvořivosti a zvláštních znalostí, vrhá světlo na tajemství i problémy, lítost.
Tajemstv nebo prolém mají naději být osvětleny. Obráceně nebo s nepříznivou kartou vedle sebe - varuj se před nadměrnou citlivostí a používej více rozumových schopností.