Vdova/ Vdovec

Vdova/ Vdovec

VDOVA/VDOVEC

 

Osobní karty: Starší nebo osamělí, osaměle žijící, rozvedení nebo ovdovělí lidé.

 

Všeobecně: Vdovec a vdova mohou být rodiče nebo, bez ohledu na věk, osoby s bolestnými životními zkušenostmi, které díky nim dozrály.

 

Láska, vztah k jiným lidem: Tyto karty symbolizují ta období života, kdy člověk kráčí svou cestou sám. To nemusí být vždy trápení, vyžaduje to však sílu.

 

Zaměstnání, majetek: Tyto osobní karty je neznázorňují.

 

Tato karta poukazuje na starší ženu/staršího muže v rodině – může to být matka/otec tazatele. Pokud se u ní nachází karty Myšlenky nebo Touha, pak znamená mladší ženu/mladšího muže v rodině. Zda má tato žena/tento muž pozitivní nebo negativní vliv na události, prozradí ostatní karty.

 

VDOVA/VDOVEC v kombinaci s:

 

 • Dítětem: rodič vychovávající sám své dítě

   

 • Domem: dům zděděný po partnerovi

   

 • Knězem: jít sám duchovní cestou

   

 • Láskou: zralá, laskavá osobnost

   

 • Milenkou/Milencem: váš partner je vdovec nebo rozvedený

   

 • Něco penězi: malý vdovský důchod

   

 • Penězi: peníze po smrti partnera

   

 • Setkáním: kondolenční návštěva, pohřeb

   

 • Smrtí: před nedávnem zemřel váš partner

   

 • Smutkem: smutek po blízkých lidech

   

 • Sňatkem: sňatek s ovdovělým nebo rozvedeným partnerem

   

 • Soudcem: rozvod

   

 • Štěstím: šťastný, že žije sám

   

 • Touhou: toužit po samotě

   

 • Vdovcem: starší manželský pár v rodině

   

 • Věrností: pozitivní starší příbuzná/příbuzný v rodině

   

 • Zábavou: veselá, inteligentní příbuzná/příbuzný

   

 • Zlodějem: podvod nějaké ženy/nějakého muže v rodině

   

 • Zlostí: zlostná, zatrpklá příbuzná/příbuzný

   

 • Ztrátou: odchod nějaké ženy/nějakého muže v rodině

   

 • Zvěstí: pozitivní završení tíživé situace ženy/muže v rodině

   

 • Žárlivostí: neupřímná, podezíravá žena/muž v rodině