Trochu peněz

Trochu peněz

 

 • NĚCO PENĚZ

   

  Všeobecně: Máte-li materiální starosti, musíte se nadechnout. Situace se pomalu zlepšuje. Menší příspěvky, výplaty, převody přinášejí do domu peníze. Dokážete lépe hospodařit, už tím se vám bude zdát, že je peněz víc. Pokud teď začnete šetřit, dočkáte se časem velkého úspěchu.

   

  Láska, vztah k jiným lidem: Od lidí kolem vás vám opakovaně plynou stále znovu menší finanční příspěvky. Přijímejte bohatství, aby se nerozplynulo, a buďte vděční!

   

  Zaměstnání, majetek: Příjmy z úroků nebo nájmu, zvýšení platu nebo pojistná prémie vám přinesou do domu peníze. Pokud hledáte práci, najdete brzy přiměřeně placené zaměstnání. Budete si teď rovněž moci najmout cenově výhodný byt.

   

  Nad hlavní kartou znamená, že tazatel bude velmi úspěšný ve finanční oblasti. Vlevo od hlavní karty – tazatel má finanční potíže. Vpravo nebo vespod slibuje zlepšení po finanční stránce či dosažení cíle.

   

   

  NĚCO PENĚZ v kombinaci s:

   

   

  • Cestou: příznivá možnost cestování

    

  • Darem: peněžitý dar nebo příspěvek

    

  • Dítětem: přídavky na děti či jiné dávky

    

  • Domem: cenově výhodný dům či byt

    

  • Dopisem: poukázání peněz, šek

    

  • Důstojníkem: peníze od úřadu

    

  • Falší: padělané peníze, opatrně

    

  • Knězem: církevní daň, dar pro duchovní hnutí

    

  • Myšlenkami: meditace o penězích přinese hojnost

    

  • Nadějí: peníze výhledově

    

  • Nečekanou radostí: potěší vás nečekané peníze

    

  • Nemocí: nemoc bude znamenat nějaké výdaje

    

  • Neštěstím: ztráta majetku vyšší mocí (válka, oheň, atd.)

    

  • Penězi: velké bohatství

    

  • Smrtí: peníze skrze úmrtí

    

  • Smutkem: starosti z nedostatku

    

  • Sňatkem: smlouva nebo sňatek vám přinesou blahobyt

    

  • Soudcem: v procesu vyhrajete peníze

    

  • Štěstím: menší výhra

    

  • Touhou: sníte o velkých penězích

    

  • Vdovou/Vdovcem: důchod, penze; finanční pomoc od starší příbuzné/staršího příbuzného

    

  • Věrností: neměnný stav

    

  • Zábavou: dopřejte si potěšení; materiální zabezpečení

    

  • Zlodějem: krádež; konec špatného finančního období

    

  • Zlostí: peněžní starosti, nezrealizované plány

    

  • Ztrátou: ztratíte nějakou peněžní částku; konec špatného finančního období

    

  • Zvěstí: nová zpráva ohlásí peníze; dlouhodobé, finančně příznivé období

    

  • Žárlivostí: zlepšení finanční situace, ale za cenu změny plánů