Test lásky

Test lásky

1. Co v této době pro mne znamená moje partnerství

2. Co se mi na mém vztahu líbí

3. Co se mi na mém vztahu nelíbí

4. Co dává mé lásce sílu, co ji povznáší

5. Co v lásce ještě neznám, co v ní ještě zažiji