Stálost, Boží oko

Stálost, Boží oko

 

STÁLOST

 

Všeobecně: Tato karta vám říká, že dosažení cíle vyžaduje výdrž a důslednost. Nenechte se odradit, postupoujete-li pomalu! “Všechno chce svůj čas” a “Práce kvapná málo platná” – tato přísloví jsou pro kartu Vytrvalost přímo stvořená. Vytrvalost v zásadě symbolizuje svět povolální.

 

Láska, vztah k jiným lidem: V lásce prožíváte stabilní fázi. Nikoli zrovna vzrušující partnerství, ale spolehlivé spolužití. Pokud si partnera hledáte, mohlo by ještě nějakou dobu trvat, než najdete toho pravého. Zůstaňte do té doby věrní sami sobě a rozvíjejte své schopnosti.

 

Zaměstnání, majetek: Pracovní místo máte jisté. Osvědčíte-li svou spolehlivost a píli, kyne vám v delší perspektivě dokonce povýšení. Pokud právě hledáte byt nebo dům, neměli byste nic uspěchat. Budete mít úspěch, ale chce to čas. Teď je vhodná doba spořit a ukládat si peníze.

 

Tato karta mluví buď o vyřešení problému, nebo naopak o delší stagnaci nějaké záležitosti – to závisí na tom, kde se nachází. Nad hlavní kartou znamená vyřešení potíží, těsně vlevo pokračování potíží a stagnaci. Kdekoliv jinde vlevo znamená vyřešení problémů, vpravo nebo vespod také pozitivní řešení, ale poněkud zdlouhavější.

 

STÁLOST v kombinaci s:

 

 • Cestou: Práce v cestovní kanceláři, mnoho služebních cest, také: taxi

   

 • Darem: láska k práci, pověření úkolem

   

 • Dítětem: Pedagogické povolání, nový začátek v zaměstnání

   

 • Domem: domácí hospodářství, zahradnictví, zemědělství, stavebnictví, nemovitosti

   

 • Dopisem: Zaměstnání v kanceláři, činnost spojená s psaním

   

 • Důstojníkem: povolání s uniformou, např. policista, listonoš, průvodčí, atd.

   

 • Falší: nesprávné povolání, ale také tajné služby

   

 • Knězem: kněz (i ženského rodu), pomocník, životní poradenství, duchovní učitel/ka

   

 • Myšlenkami: duševní práce, vědec, vysokoškolské působiště

   

 • Návštěvou: Zástupce, mnoho návštěv zákazníků, hotel, gastronomie

   

 • Nemocí: práce ve zdravotnictví, také: lékař

   

 • Nepřítelem: někdo vám chce uškodit ve vaší profesi

   

 • Neštěstím: pracovní nasazení při živelných pohromách, též pracovní úraz

   

 • Něco penězi: menší až střední výdělek, resp. nižší až střední postavení

   

 • Penězi: dobrý výdělek, vedoucí postavení, samostatnost

   

 • Smrtí: důchod, eventuálně také pohřební ústav

   

 • Sňatkem: pracovní smlouva, nové pracovní spojení

   

 • Soudcem: právnická činnost, také: soud

   

 • Štěstím: úspěch

   

 • Touhou: stagnace

   

 • Vdovou/Vdovcem: starší příbuzná/příbuzný, který stagnuje ve svém vývoji

   

 • Věrností: zasloužilý pracovník; požehnaný vztah

   

 • Zábavou: povolání v zábavní oblasti, divadlo, televize, hudba atd.; pokrok při realizaci plánů

   

 • Zlodějem: nečisté obchodní metody, kriminální počínání; dobrý konec po období nepříjemností a překážek

   

 • Zlostí: neshody na pracovišti, v zaměstnání; stagnace

   

 • Ztrátou: možná výpověď, nezaměstnanost; těžké období, které však skončí úspěchem

   

 • Zvěstí: činnost s komunikací, počítači, atd.; zasloužený úspěch

   

 • Žárlivostí: stagnace při realizaci plánů