Soudce

Soudce

 

 

SOUDCE

 

Osobní karta: Muž vyvíjející činnost v oblasti práva, také státník, spravedlivý člověk.

 

Všeobecně: V soudním řízení se vám dostane spravedlnosti. Záleží ovšem na okolnostech, jestli to pro vás bude příjemné. Pokud máte dosud pocit, že jste znevýhodněni, můžete počítat s tím, že se vám dostane spravedlnosti, i bez kroků cestou práva.

 

Láska, vztah k jiným lidem: Měli byste si položit otázku, zda jste vůči lidem ve svém okolí spravedliví. Nedáváte přednost jednomu ze svých dětí a nezanedbáváte druhé? Jste spravedliví vůči svému partnerovi a nemáte tendenci soudit neustále to, co dělají jiní? Doporučujeme vám sledovat se a eventuálně se změnit.

 

Zaměstnání, majetek: Dotazy na stav majetku vám zjednají jasno. Profesionální možnosti ve všech oblastech, které mají co dělat s právem.

 

Soudce poukazuje na různé potíže. Nad hlavní kartou znamená, že tazatel dosáhne v životě velmi dobrého společenského postavení, ale povede k tomu dlouhá a namáhavá cesta. Vlevo od hlavní karty znamená, že tazatel má za sebou nějaké soudní potíže, případně že se mu nějaký soudní proces ještě pořád táhne, anebo že řeší problémy s úřady. Vpravo nebo vespod znamená, že tazatele čekají finanční potíže – okolní karty napoví, oč by mělo jít, případně odkud toto nebezpečí hrozí.

 

SOUDCE v kombinaci s:

 

 • Dítětem: předání do péče, adopce

   

 • Domem: právnické záležitosti týkající se domu

   

 • Dopisem: kladný rozsudek nebo právní dokument

   

 • Důstojníkem: státník, politik

   

 • Falší: justiční omyl

   

 • Knězem: boží spravedlnost

   

 • Láskou: dopřát lidem spravedlnost

   

 • Myšlenkami: myslet spravedlivě a správně

   

 • Nadějí: proces

   

 • Nepřítelem: nespravedlivé státní zřízení, chybný rozsudek

   

 • Něco penězi: v procesu vám budou přiřčeny peníze; finanční zabezpečení

   

 • Penězi: peníze v důsledku procesu

   

 • Setkáním: jít k soudu

   

 • Smrtí: spravedlnosti se dočkáš až po smrti, nebezpečí

   

 • Sňatkem: úřední oddání

   

 • Stálostí: činnost právníka, také: soud; pokrok při realizaci plánů

   

 • Štěstím: proces vám přinese štěstí; pozitivně ukončený spor

   

 • Touhou: touha po spravedlnosti

   

 • Vdovou/Vdovcem: rozvod; finančně zabezpečená starší příbuzná/starší příbuzný

   

 • Věrností: velmi dobrý charakter; zabezpečení rodiny, dobré rodinné zázemí

   

 • Zábavou: pozitivně ukončený spor

   

 • Zlodějem: zloděj se dočká trestu; nepříznivé ukončení sporu

   

 • Zlostí: zlost v souvislosti s právními záležitostmi; konflikt se zákonem

   

 • Ztrátou: prohra procesu; nepříznivé ukončení sporu

   

 • Zvěstí: dokumenty od právníka; nové, nezvyklé události

   

 • Žárlivostí: nebezpečí neférového procesu; vynoření se nových, negativních skutečností