Sňatek

Sňatek

 

 

SŇATEK

 

Všeobecně: navážete vztah, který bude jako takový patrný i navenek. Společně s partnerem můžete být úspěšní. Doba si tedy žádá společné působení, ale bez ztráty vlastní svébytné osobnosti.

 

Láska, vztah k jiným lidem: S nynějším partnerem navážete pevný vztah. Můžete toho dosáhnout uzavřením manželství nebo životem ve společné domácnosti. Važte si této šance: není samozřejmostí potkat někoho, s nímž bychom mohli prožít celý život.

 

Zaměstnání, majetek: Rýsuje se obchodní fúze, smlouva. Budete-li mít partnera, můžete dosáhnout více. Mohlo by se to týkat také týmové práce nebo spolupráce v rodinném podniku.

 

Nad hlavní kartou znamená, že se tazatel připravuje na spojení, které mu v budoucnosti přinese mnoho výhod a šťastných chvil. Vlevo od hlavní karty říká, že tazatel už nastoupil cestu, která pro něho představuje zisk. Okolní karty prozradí, zda se jedná o spojení partnerské, či pracovní. Vpravo či vespod znamená tato karta, že tazatel bude muset na pozitivní změny ještě delší dobu čekat (zda však svou šanci vůbec využije, závisí na okolních pozitivních kartách).

 

SŇATEK v kombinaci s:

 

 • Cestou: svatební cesta, obchodní cesta s uzavřením smlouvy

   

 • Darem: tento vztah je pro vás darem

   

 • Dítětem: svatba a hojnost dětí

   

 • Domem: vlastnictví domu manželstvím

   

 • Falší: nešťastné manželství

   

 • Láskou: svatba s vaší velkou láskou

   

 • Knězem: ideální manželství nebo společenství

   

 • Milenkou/Milencem: Šňatek nebo manželství s vaším partnerem

   

 • Myšlenkami: plánovaná svatba

   

 • Nadějí: svatba v dohledu

   

 • Nečekanou radostí: neočekávané manželství

   

 • Nepřítelem: nepřátelé ve vlastní rodině

   

 • Něco penězi: smlouva nebo manželství vám přinesou blahobyt

   

 • Penězi: bohatství uzavřením manželství nebo lukrativní smlouvy

   

 • Smrtí: konec manželství smrtí nebo rozvodem

   

 • Smutkem: nešťastné manželství

   

 • Soudcem: občanský sňatek; vysoce postavená osoba

   

 • Stálostí: pracovní smlouva, nové obchodní spojení; úspěch

   

 • Štěstím: šťastné manželství; šťastný, pozitivní vztah

   

 • Touhou: toužíte po uzavření sňatku; úspěch projektu díky jiné osobě

   

 • Vdovou/Vdovcem: sňatek s ovdovělým nebo rozvedeným partnerem; pozitivní vztah se starší příbuznou/starším příbuzným

   

 • Věrností: dlouhý, stabilní vztah nebo manželství; dlouhodobý, pozitivní vztah nebo manželství

   

 • Zábavou: krásná svatební slavnost, také: šťastné manželství; veselá společnost

   

 • Zlodějem: smlouva vás může zničit, opatrně; konec vztahu díky jisté zákeřné osobě

   

 • Zlostí: tento sňatek vám přinese jen svár; konfliktní, problematický vztah

   

 • Ztrátou: manželství jen na papíře; konec vztahu

   

 • Zvěstí: nabídka; nový vztah

   

 • Žárlivostí: někdo jiný ničí váš vztah, pozor; špatný, manipulativní vztah