Smutek

Smutek

 

 

SMUTEK

 

Osobní karta: trpící žena

 

Všeobecně: Tísní vás něco z minulosti. Nebo trpíte pocitem, že nikdy nedostanete to, co vlastně potřebujete. Nestavte se smutku na odpor. Je to období ozdravění. Teprve když při pomyšlení na záležitost, která vás tísnila, už nebudete pociťovat bolest, znamená to, že jste ji doopravdy zpracovali a jste pro budoucnost volní.

 

Láska, vztah k jiným lidem: Pravděpodobně jste se právě rozešli s partnerem nebo se trápíte, protože milovaný člověk neopětuje vaše city. Rovněž smrt blízkého člověka vám vrhá stín na duši. Nepotlačujte svůj smutek. Mějte však oči otevřené pro drobné radosti tohoto světa.

 

Zaměstnání, majetek: Musíte dělat práci, která se vám nelíbí. Možná je to přechodně nezbytné. Přesto kujte plány do budoucna. Nic přece nemusí zůstat tak, jak to je!

 

Tato karta vypovídá o věcech, které mají na tazatele emocionální vliv. Jestliže se u ní nachází např. karta Něco peněz, znamená to, že tazatele trápí finanční záležitosti. Nad hlavní kartou vypovídá Smutek o tom, že se tazatel nachází v emocionálně vypjatém stavu, možná trpí i depresí. Vlevo od hlavní karty signalizuje, že tazatel zažil něco bolestného – co, o tom vypovídají okolní karty. Vpravo nebo vespod znamená, že se taková událost teprve blíží.

 

SMUTEK v kombinaci s:

 

 • Cestou: cesta ze smutného důvodu

   

 • Dítětem: žal nad dítětem či dětmi

   

 • Domem: smutný domov

   

 • Láskou: hoře z lásky

   

 • Milenkou/Milencem: váš partner vám působí hoře

   

 • Myšlenkami: zármutek

   

 • Nadějí: sklíčenost

   

 • Nemocí: musíte se smířit s nemocí

   

 • Nepřítelem: nepřátelství vás ubíjí

   

 • Něco penězi: trápení z nedostatku; přechodné potíže a trápení

   

 • Penězi: bohatý, ale nešťastný

   

 • Setkáním: nějaký host vám způsobí žal

   

 • Sňatkem: nešťastná láska; špatný vztah se špatným koncem

   

 • Soudcem: finanční potíže

   

 • Stálostí: stagnace

   

 • Štěstím: nedovedete se radovat; šťastné ukončení těžkého období díky pomoci druhých

   

 • Touhou: nemáte jasný životní cíl; přechodné potíže a trápení

   

 • Věrností: vaši přátelé vám způsobují smutek

   

 • Vdovou/Vdovcem: smutek po blízkých lidech; dlouhodobě smutné události pro starší příbuznou/staršího příbuzného

   

 • Zábavou: kolísavá nálada; finanční potíže

   

 • Zlodějem: někdo vás připraví o radost; dlouhé období emocionálních potíží

   

 • Zlostí: dlouhodobé potíže a trápení

   

 • Ztrátou: brzy budete opět veselí; dlouhé období emocionálních potíží, selhání plánů

   

 • Zvěstí: nějaká zpráva vám přinese trápení; šťastné ukončení příznivého období díky pomoci druhé osoby

   

 • Žárlivostí: Vaše žárlivost vás skličuje; negativní citový vztah se smutným koncem