Smrt

Smrt

 

 

SMRT

 

Všeobecně: Smrt ohlašuje změnu v životě, nejdříve se však musíme zbavit toho, co je staré, překonané. To může být bolestivý proces. Většinou jde ale o změnu k lepšímu. Fyzickou smrt však tato karta ohlašuje spíše vzácně. Tělesnou smrt, jež je formou přechodu do jiné formy bytí, můžeme z karet většinou vyčíst jen skrytě. Pokud je však Smrt obklopena ještě dalšími negativními kartami, je opatrnost na místě. Neberte proto výstrahu na lehkou váhu.

 

Láska, vztah k jiným lidem: Stará přátelství zanikají. Nechte tomu volný průběh! Poznáte nové lidi, kteří se hodí lépe k vašemu nynějšímu vývoji.

 

Zaměstnání, majetek: Možná jdete do penze, nebo se mění vaše pracoviště tak, že už se tam necítíte dobře. Nechte věcem volný průběh, aby starý stav zanikl, a buďte otevření novým možnostem.

 

Tato karta poukazuje na konec něčeho. Nad hlavní kartou signalizuje, že tazatel musí skoncovat se starým způsobem života, jinak sám sebe přivede do záhuby. Vlevo od hlavní karty říká, že se tazatel již vymanil z nějaké negativní záležitosti. Pokud se v blízkosti nachází karta Nemoc, tazatel má zdravotní potíže, které mohou být vleklé, proto by měl dbát na svůj zdravotní stav. Pokud se v blízkosti nachází Faleš, tazatel je zapletený do něčeho negativního, a to pravděpodobně ve finanční oblasti. Vpravo a vespod od hlavní karty Smrt znamená, že zkrachují záměry či nápady tazatele.

 

SMRT v kombinaci s:

 

 • Cestou: cesta bez návratu, nebezpečí

   

 • Dítětem: vaše děti odejdou

   

 • Domem: možnost úmrtí ve vašem blízkém okolí

   

 • Dopisem: smuteční oznámení; nějaká zpráva, která vytvoří novou situaci

   

 • Falší: zdánlivá smrt

   

 • Knězem: zasvěcení, také: requiem

   

 • Láskou: vaší lásce hrozí vyhasnutí

   

 • Milenkou/Milencem: váš partner zemřel

   

 • Myšlenkami: ohlašuje se smrt, smrtelná úzkost

   

 • Nadějí: vaše naděje je marná

   

 • Nemocí: těžká nemoc, kterou lze vyléčit jen meditací nebo modlitbou

   

 • Nepřítelem: nepřátelství až za hrob

   

 • Neštěstím: katastrofa, která postihne mnoho lidí

   

 • Něco penězi: malé dědictví

   

 • Penězi: dědictví

   

 • Setkáním: nebezpečí

   

 • Smutkem: přechodné potíže a trápení

   

 • Sňatkem: ukončení manželství smrtí nebo rozvodem; konec neperspektivního vztahu

   

 • Soudcem: spravedlnost teprve po smrti, nebezpečí; špatný dopad událostí

   

 • Stálostí: důchod, eventuálně také pohřební ústav; stagnace

   

 • Štěstím: konec jednoho šťastného životního období; nový, pozitivnější průběh dění

   

 • Touhou: únava ze života; začátek nového životního období

   

 • Vdovou/Vdovcem: partner před nedávnem zemřel; špatný dopad událostí pro starší příbuznou/staršího příbuzného

   

 • Věrností: rodinné problémy

   

 • Zábavou: problémy ve vztazích

   

 • Zlodějem: loupežná vražda, pozor; negativní změny

   

 • Zlostí: mnoho hněvu kolem úmrtí; konec konfliktů

   

 • Ztrátou: negativní změny

   

 • Zvěstí: zpráva o smrti; změny k lepšímu

   

 • Žárlivostí: začátek neperspektivního vztahu