Setkání

Setkání

 

SETKÁNÍ

Všeobecně: Čeká vás něco nového: návštěvy, setkání, lidé, kteří vám otevřou nové možnosti. Před vámi je družný čas plný neklidu. Pěstujte svá přátelství. Neměli byste se v tuto chvíli stahovat do klidné komůrky, i když vám zatím svět připadá jako příliš bouřlivé místo. Využijte příznivé chvíle k navazování nových kontaktů a posilujte síť svých sociálních vztahů.

 

Láska, vztah k jiným lidem: Teď právě není nejlepší doba se vázat. Poznáváte tolik zajímavých lidí, jak potom chcete narazit právě na jediného stálého partnera či partnerku? V dohledné době vám však určitě kyne zajímavý vztah. Nebo dlouho a netrpělivě očekávaná návštěva?

 

Zaměstnání, majetek: Na pracovišti se šíří neklid. Neustále dodatečné termíny, pravděpodobně s úmornými rozhovory. Zůstaňte uvolnění a snažte se z mnoha „návštěv“ načerpat něco pozitivního. Nakonec aspoň poznáte nové lidi! Pokud právě hledáte dům či byt, musíte se otevřít a navštívit jich víc.

 

Nad hlavní kartou poukazuje na silně rodinně založeného člověka, ale s vážnějšími rodinnými problémy. Vpravo vypovídá o vážných problémech v rodině, které se budou protahovat do budoucnosti (bližší charakter těchto problémů by měly osvětlit další karty). Vlevo a vespod slibuje příjemné setkání, které člověku pomůže dostat se z určitých problémů.

 

SETKÁNÍ v kombinaci s:

 

 • Cestou: hosté z daleka

   

 • Darem: vítaná návštěva

   

 • Dítětem: dětská slavnost, návštěva pro vaše dítě

   

 • Domem: mnoho ruchu v domě skrze hosty

   

 • Dopisem: ohlásí se hosté

   

 • Důstojníkem: chození po úřadech

   

 • Falší: přijdou k vám lidé, kteří vám mohou uškodit

   

 • Knězem: bohoslužba

   

 • Láskou: nová láska

   

 • Myšlenkami: Kdo by se radoval z vaší návštěvy?

   

 • Nečekanou radostí: nečekaně přijdou milí hosté

   

 • Nemocí: návštěva nemocného

   

 • Něco penězi: konstruktivní setkání

   

 • Penězi: peníze přijdou a odcházejí

   

 • Smrtí: nebezpečí; konec neplodných situací a vztahů

   

 • Smutkem: hosté vám způsobí smutek; smutné setkání

   

 • Sňatkem: seznámení, začátek vztahu

   

 • Štěstím: díky návštěvě budete šťastni; příznivá, příjemná návštěva

   

 • Touhou: osamělost, konec neplodných situací a vztahů

   

 • Vdovou/Vdovcem: kondolenční návštěva, pohřeb, příjemná, nápomocná starší příbuzná/starší příbuzný

   

 • Věrností: trvalé spojení

   

 • Zábavou: party, svátek, ples; úspěšné seznámení se s někým novým

   

 • Zlodějem: vloupání; špatná, zákeřná společnost, falešní přátelé či známí

   

 • Zlostí: nepodařené pozvání; nekonstruktivní setkání nebo seznámení

   

 • Ztrátou: příchod nové osoby do života tazatele a s tím spojený začátek nového, pozitivního životního období

   

 • Zvěstí: host se zajímavými novinkami; pozitivní, příjemná návštěva

   

 • Žárlivostí: rodinné potíže