Roviny

Rovina povolání:
Změna povolání- Mág-Kolo osudu, bude-li kladná a výrazná, velká - potom zatím v blízkosti by měly stát Smrt a Soud
Ztráta zaměstnání Mág a Věž
Přerušení smlouvy Mág-Věž-Spravedlnost
Úspěch v povolání - Mág--Slunce nebo Mág-Síla, totéž v oblasti vědeckého zaměření Mág-Slunce-Poustevník nebo Mág-Síla-Poustevník.
V oblasti umělecké činnosti - Mág-Luna /emoce/
Ohledně cestování - Mág-Vůz
Volba zaměstnání a náhlý vzestup: Ďábel-Mág-Slunce nebo Ďábel-Mág-Soud

Rovina fyzická:
Úraz, nehoda: Věž-Vůz, nebo Věž-Blázen
Operace: Věž-Viselec
Zdravotní potíže: Měsíc-Věž
Zlepšení zdraví, návrat rovnováhy Měsíc-Věž-Mírnost, nebo Hvězda. Při Hvězdě pak plné uzdravení
Pevné zdraví a odolnost - Mírnost-Síla