Řád zlatého úsvitu

Řád zlatého úsvitu

 1 Tato karta symbolizuje tazatele, jeho problémy, jeho současnou situaci a hlavní vlivy. Dvorní karta na této pozici označuje buď tazatele nebo nějakého jiného významného člověka. To platí zejména tehdy, když karta patří opačnému pohlaví, než je tazatel. 

2 a 3 Informují podrobně o situaci a osobnosti tazatele.

4, 8, 12 Tyto karty ukazují, jakým směrem se bude život tazatele ubírat přirozenou cestou, pokud se nepodnikne nic, aby se běh věcí změnil. 

7, 11, 15 To jsou možnosti jednat jinak. Mohou být příznivé i nepříznivé. Podle ostatních karet.

14, 10, 6 Tyto karty pomáhají tazateli při nutných rozhodnutích. U starších osob, jež překročili střední věk, znamenají činy v minulosti. U mladších osob ukazují na budoucnost.

5, 9, 13 Tyto karty ukazují síly, které se vymykají kontrole ze strany tazatele. Není možno je měnit, ale je možno se jim přizpůsobit.