Předpověď

Předpověď

 Tímto výkladem se můžete ptát na vývoj nějaké situace nebo vztahu, ale i na dílčí problém. Např. Jak se zachová XY v této situaci?

1. toto je vlastní téma

2. toto se k tomu přidá

3. toto poznáš

4. toto při tom cítíš

5. toto byl základ

6. takto to bude pokračovat

7. toto je tvůj úhel  pohledu

8. takto to vypadá zvenčí

9. toto jsou tvoje obavy při tom

10. tam to povede