Peníze

Peníze

 

PENÍZE

 

Všeobecně: Tato karta vám přináší materiální hojnost. Bohatství, zisk, majetek, to všechno k vám plyne, a ještě v hojném množství. Ať si přejete cokoli, všechno se splní, a bude to ještě krásnější, než si myslíte. Radujte se a myslete na budoucnost!

 

Láska, vztah k jiným lidem: Pokud navážete nějaký vztah, bude váš partner nejspíš movitý. Poznáte nyní mnoho lidí, kteří vám budou po materiální stránce dále pomáhat. Pokud jste již bohatí, najděte si přátele, kteří mají rádi vás, a ne vaše peníze. Rozdejte své přebytky, přinese vám to tisícinásobné požehnání!

 

Zaměstnání, majetek: Hodně vyděláte a umíte rozmnožovat svůj majetek. Peníze ochotně pracují za vás: zdá se, jako by se množily geometrickou řadou. Co chcete víc?

 

Nad hlavní kartou poukazuje na člověka, který bude velmi slušně finančně zabezpečený. Hned vedle hlavní karty vpravo či vlevo poukazuje na brzké pozitivní finanční vyhlídky. Ve větší vzdálenosti vpravo mluví o finančních problémech, které se budou protahovat i do budoucnosti. Vzdáleněji vlevo nebo pod hlavní kartou ukazuje na potíže při dosahování finančního cíle, přičemž výsledek nebude nijak výrazný, spíše průměrný.

 

PENÍZE v kombinaci s:

 

 • Cestou: peníze v důsledku cesty

   

 • Darem: velký zisk nebo významné obdarování

   

 • Dítětem: bohatství skrze děti, také: mnoho dětí

   

 • Domem: velký pozemkový nebo nemovitý majetek

   

 • Dopisem: poukázání velké částky nebo šek na ni

   

 • Důstojníkem: peníze od úřadu

   

 • Falší: podvod ve velkém stylu

   

 • Milencem/Milenkou: bohatý partner

   

 • Myšlenkami: Chcete více peněz, také: meditace o penězích

   

 • Nadějí: vyhlídka na větší bohatství

   

 • Nečekanou radostí: nečekaný přísun peněz

   

 • Neštěstím: peníze po nějaké katastrofě (např. pojištění proti požáru)

   

 • Něco penězi: velké bohatství

   

 • Setkáním: peníze jsou na cestě; seznámení s někým novým, což přinese úspěch

   

 • Smrtí: peníze z dědictví; změna pracovních poměrů

   

 • Smutkem: bohatý, ale nešťastný; finanční trápení a potíže

   

 • Sňatkem: zbohatnutí sňatkem, také: lukrativní smlouva; úspěšná spolupráce

   

 • Soudcem: peníze po procesu; soudní spory

   

 • Stálostí: bohatství nabyté prací; postup při realizaci plánů

   

 • Štěstím: bohatství nabyté výhrou a šťastnou náhodou; úspěšný, významný projekt

   

 • Touhou: touha po novém zaměstnání

   

 • Vdovou/Vdovcem: peníze po smrti partnera; materiálně založená starší příbuzná/příbuzný

   

 • Věrností: peníze vám zůstanou věrny

   

 • Zábavou: nadbytek; bezproblémové finanční období

   

 • Zlodějem: hrozí nebezpečná loupež; ztráta většího finančního obnosu

   

 • Zlostí: konflikty ve finančních záležitostech; konflikt kvůli penězům

   

 • Ztrátou: velká ztráta peněz

   

 • Zvěstí: rozhodnutí o velké částce; úspěšný, významný projekt

   

 • Žárlivostí: někdo vám závidí peníze