Neštěstí

Neštěstí

 

NEŠTĚSTÍ

Všeobecně: Tato karta vždy ohlašuje potíže většího rozsahu, které mohou postihnout jednotlivce i větší společenství – válka, přírodní katastrofy a podobně. Buďte opatrní, zachovejte si chladnou hlavu a důvěru v sebe sama. Jen tak odvrátíte nejhorší.

 

Láska, vztah k jiným lidem: Možná se neštěstí netýká jen vás a vaší rodiny, ale vesnice, náhodně shromážděných lidí na železnici a podobně. Myslete na jiné, cvičte se v modlitbách a pozitivním myšlení. Tato dobrá energie prospěje všem.

 

Zaměstnání, majetek: Mohlo by pro vás být obtížné uchovat si materiální majetek. Uvědomte si, že nikdo vám nemůže vzít jen vaše vědomosti a vaše schopnosti. Máte také sílu začít znovu.

 

Tato karta není až tak hrozná, jak se zdá na první pohled. Pokud se nachází nad hlavní kartou, naznačuje, že tazatel má v životě mnoho překážek a problémů, který by však měly pominout, a když je zvládne, život se mu bohatě odmění. Osud mu prostě přináší hodně špatného, ale i hodně dobrého. Pokud se karta nachází vlevo od hlavní karty, poukazuje na to, že tazatel překonal nějaké trauma a díky tomu trpí depresemi a negativními pocity. Jestliže se nachází pod hlavní kartou, celá záležitost je poněkud mírnější, stále však hrozí, že se stane něco vážného (což by měly blíže určit ostatní karty).

 

 

KOMBINACE S TOUTO KARTOU ZNAMENÁ VŽDY NEBEZPEČÍ!

 

NEŠTĚSTÍ  v kombinaci s:

 • Cestou: vyhněte se této cestě

   

 • Dítětem: dítě v nebezpečí

   

 • Domem: zničení válkou nebo přírodní katastrofou

   

 • Důstojníkem: neštěstí, které postihne celý stát

   

 • Knězem: pomoc od duchovního světa

   

 • Milenkou/Milencem: váš partner je v nebezpečí

   

 • Myšlenkami: strach o život

   

 • Nemocí: nemoc nebo zranění při nehodě, respektive katastrofě

   

 • Něco penězi: ztráta majetku zásahem vyšší moci; přechodné zhoršení finanční situace

   

 • Penězi: peníze po katastrofě (např. pojistka po požáru); bankrot

   

 • Setkáním: nešťastně ukončené spojení

   

 • Smrtí: katastrofa, která postihne mnoho lidí; nehoda

   

 • Smutkem: rodinné problémy a trápení

   

 • Sňatkem: vyhněte se tomuto sňatku; špatný konec vztahu

   

 • Soudcem: soudní spor

   

 • Stálostí: nasazení při katastrofě, též pracovní úraz; stagnace při realizaci plánů

   

 • Štěstím: vyjdete z toho bez úhony; štěstí v neštěstí

   

 • Touhou: touha po lepším životě

   

 • Vdovou/Vdovcem: komunikační potíže se starší příbuznou/starším příbuzným

   

 • Věrností: nelpěte na ztracené věci; potíže a překážky v rodině

   

 • Zábavou: špatný konec pozitivní události

   

 • Zlodějem: plenění, také: černý trh; neúspěšné završení projektu

   

 • Zlostí: konfliktní vztah

   

 • Ztrátou: něco dopadne špatně či neúspěšně

   

 • Zvěstí: hlášení o katastrofě; špatná zpráva

   

 • Žárlivostí: špatný konec situace