Nepřítel

Nepřítel

 

NEPŘÍTEL

 

Osobní karta: Negativní osoba, mužského nebo ženského rodu

 

Všeobecně: Obsahem této karty je vždy výstraha. Ve vašem okolí se vyskytuje nepřítel, což byste neměli podceňovat. Důležité je nejdřív zjistit, o koho jde. Ale nepřítelem si můžete být i vy sami: třeba tím, že máte negativní myšlenky nebo berete drogy. Posilujte svou pozitivní energii a buďte velice bdělí.

 

Láska, vztah k jiným lidem: Váš vztah k jiným lidem je momentálně zakalen. Obklopují vás osoby, které smýšlejí nepřátelsky a měly by raději zmizet. Pokud jste se právě seznámili s někým, kdo vás zajímá, měli byste si zachovat odstup. Je možné, že vám tato osoba nepřinese nic dobrého.

 

Zaměstnání, majetek: Buďte opatrní, aby vás nikdo nepřechytračil! Slepá důvěra tu vážně není na místě. Někdo z vás chce tahat peníze, na pracovišti vám hrozí, že vás někdo okrade nebo zažene do úzkých.

 

Karta poukazuje na nebezpečí, které tazateli většinou hrozí od nějaké osoby. Nad hlavní kartou znamená velmi problematický, i když osudový partnerský vztah. Těsně vlevo říká, že v blízkosti tazatele je někdo, kdo mu neustále škodí. Pokud se však v těsné blízkosti nachází i nějaká pozitivní karta, znamená to, že škůdce nebude mít velký vliv a jeho nekalé úmysly budou zmařeny. Vzdáleněji vlevo poukazuje na značné problémy, jimž musel tazatel čelit díky nějakému negativnímu člověku. Vpravo nebo vespod tato karta říká, že tazatele čekají vážnější potíže, které ale dokáže překonat, i když si to možná odnese jeho zdravotní stav.

 

 

NEPŘÍTEL  v kombinaci s:

 

 • Dítětem: Vaše dítě se obrátí proti vám

   

 • Domem: nepřítel je ve vašem vlastním domě

   

 • Důstojníkem: nepřátelská armáda nebo státní teror

   

 • Falší: skrytý nepřítel, velké nebezpečí

   

 • Knězem: jste vydáni černé magii, velké nebezpečí

   

 • Milenkou/Milencem: tohoto vztahu se vyvarujte

   

 • Myšlenkami: sami sobě jste nepřítelem, také: nesprávné myšlenky

   

 • Nemocí: nebezpečná nemoc

   

 • Neštěstím: ozbrojený přepad, též válka; nebezpečný nepřítel

   

 • Něco penězi: krádež

   

 • Penězi: silný nepřítel

   

 • Setkáním: vyhledá vás nepřítel; setkání s nepřítelem tváří v tvář

   

 • Smrtí: nepřátelství až za hrob; usmíření s nepřítelem

   

 • Smutkem: nepřátelství vás tíží; slabý nepřítel

   

 • Sňatkem: nepřátelé ve vlastní rodině; spojení s nepřítelem

   

 • Soudcem: nespravedlivá forma státu, chybný rozsudek; důležitá osoba nepřátelsky nakloněná

   

 • Stálostí: nepřátelé v zaměstnání; výhra nad nepříjemnostmi

   

 • Štěstím: vítězství nad nepřítelem

   

 • Touhou: poznání nepřítele

   

 • Vdovou/Vdovcem: nepřátelská starší příbuzná/nepřátelský starší příbuzný

   

 • Věrností: dlouhodobý nepřítel, který se nechce vzdát svých plánů

   

 • Zábavou: zrádná spolupráce s nepřítelem

   

 • Zlodějem: váš nepřítel vás chce oloupit; nebezpečný nepřítel

   

 • Zlostí: váš nepřítel vám otravuje život; těžký boj

   

 • Ztrátou: váš nepřítel by vás rád zruinoval; usmíření s nepřítelem

   

 • Zvěstí: v této zprávě se skrývá past; vítězství nad nepřítelem díky pomoci druhé osoby

   

 • Žárlivostí: nepřátelství ze žárlivosti; skrytý nepřítel