Nemoc

Nemoc

 

NEMOC

 

Všeobecně: Něco ve vašem životě vybočilo z kolejí. Může se to projevit ve zdravotních problémech, ale i v psychických potížích. Pokuste se zjistit příčiny a potom eliminovat rušivé faktory. Už nic neodkládejte na neurčito a vyhledejte pomoc dobrých lékařů, léčitelů či terapeutů.

 

Láska, vztah k jiným lidem: Podívejte se, jestli náhodou neochořel váš partnerský vztah nebo zda kvůli němu nejste nemocní vy sami. Určitě se dá něco změnit. A nebo by snad bylo nejlepším řešením se rozejít? Obecně je to spíše fáze sebezpytování. Myslete více na sebe!

 

Zaměstnání, majetek: Zdraví je drahocenné jmění. Udržení a obnově zdraví věnujte večkerou možnou pozornost. Podívejte se, jestli vaši nemoc nezpůsobují podmínky na pracovišti.

 

Tato karta vypovídá o nějakém problému. Jestliže se nachází nad hlavní kartou, znamená to, že tazatel bude mít v životě různé potíže, jejichž charakter blíže určí ostatní karty, celkově však bude mít dost komplikovaný život. Vlevo na jakémkoliv místě znamená, že tazatel už má nějaké velké trápění za sebou a má naději na zlepšení situace. Na kterémkoliv místě vpravo nebo pod hlavní kartou znamená příchod nepříjemných událostí, které však nebudou mít dlouhého trvání.

 

 

 

 

NEMOC v kombinaci s:

 

 Cestou: Kúra, cesta na zotavenou

 

 • Dítětem: nemocné dítě, dětská nemoc

   

 • Domem: nemocnice, díky budově jste nemocní

   

 • Dopisem: dobrý nález po vyšetření

   

 • Falší: nemoc podmíněná psychicky

   

 • Knězem: bludy v důsledku špatné duchovní cesty

   

 • Láskou: egoismus, sexuální problémy

   

 • Milenkou/Milencem: váš partner je nemocný

   

 • Myšlenkami: myslíte příliš na nemoc, také: chorobné myšlení

   

 • Nadějí: budete znovu zdraví

   

 • Nepřítelem: nebezpečná choroba; prohra

   

 • Neštěstím: nemoc nebo zranění v důsledku nehody; onemocnění

   

 • Něco penězi: nemoc povede k nějakým výdajům; menší zdravotní potíže

   

 • Penězi: dlouhotrvající léčba

   

 • Setkáním: návštěva nemocného; nekonstruktivní setkání

   

 • Smrtí: těžká nemoc, z níž je možno se uzdravit pouze  meditací a modlitbou; konec špatného období

   

 • Smutkem: deprese, nemoc ze žalu; dlouhodobé potíže a trápení

   

 • Sňatkem: vaše manželství je v nebezpečí, díky němu jste nemocní; těžký průběh onemocnění

   

 • Soudcem: špatná společnost

   

 • Stálostí: práce ve zdravotnictví, také lékař; stagnace

   

 • Štěstím: uzdravení po období zdravotních potíží

   

 • Touhou: dlouhodobé špatné období

   

 • Vdovou/Vdovcem: zdravotní potíže starší příbuzné/staršího příbuzného

   

 • Věrností: chronická nemoc; špatné rodinné zázemí

   

 • Zábavou: špatná společnost

   

 • Zlodějem: jste nemocní díky svým životním zvyklostem; vážnější zdravotní potíže

   

 • Zlostí: nemoc z hněvu; dlouhodobé potíže

   

 • Ztrátou: zotavení po těžké nemoci; zdravotní potíže

   

 • Zvěstí: co je příčinou vaší choroby?; pomalý průběh léčby

   

 • Žárlivostí: jste nemocní žárlivostí; nepřejícnost a závist druhých