Nečekaná radost

Nečekaná radost

 

NEČEKANÁ RADOST

 

Všeobecně: Čekají vás pozitivní překvapení. Je to jedna z nejšťastnějších karet celé hry. Vždyť co může být lepšího, než nenadálá radost, kterou nikdo nečeká?

 

Láska, vztah k jiným lidem: Lidé vám projeví svou náklonnost a přátelství, když to budete nejméně očekávat. Možná vám prokáží i drobné laskavosti a zahrnou vás důkazy lásky. I vy myslete na své milé, a připravte jim radostné překvapení.

 

Zaměstnání, majetek: V pracovním životě se můžete nadít nečekaného povýšení nebo menšího zvýšení platu. Vaše srdce však zahřeje i uznání a pochvalná slova. Váš majetek může rozmnožit nečekaný zisk navíc.

 

 

 

 

Tato karta znamená, že v životě tazatele jsou osoby, které se snaží profitovat na jeho úspěchu, anebo se snaží něco získat na jeho úkor. Je tomu tak zejména tehdy, pokud je karta otočená vzhůru nohama. Jestliže se nachází v blízkosti hlavní karty, hrozí tazateli velké nebezpečí.

 

Pokud se nachází nad hlavní kartou, znamená, že tazatel bude mít v životě velké štěstí, které se však dostaví až v pozdějším věku anebo po strastiplné cestě. Těsně vlevo znamená, že tazatel potkal své štěstí a měl by toho využít (další karta by měla napovědět, o co přesněji se jedná). Těsně vpravo znamená, že tazatele velmi brzy potká nějaká pozitivní událost. Pokud se nachází na kterémkoliv jiném místě, třeba pod hlavní kartou nebo dál od ní, poukazuje na jiné lidi, kteří se snaží obohatit na úkor tazatele.

 

NEČEKANÁ RADOST v kombinaci s:

 

 • Darem: Obšťastní vás nenadálý dar

   

 • Dítětem: toužebně očekávané těhotenství

   

 • Dopisem: Písemnost přinese štěstí, když se ho nejméně nadějete

   

 • Knězem: náhlý duchovní pokrok

   

 • Láskou: nečekané manželství

   

 • Milenkou/Milencem: Váš partner vám připraví radostné překvapení

   

 • Nadějí: splní se téměř vyloučená naděje

   

 • Nemocí: vyřešení krize

   

 • Nepřítelem: vítězství nad problémy

   

 • Neštěstím: nečekané vyřešení problémů

   

 • Něco penězi: potěší vás nečekané peníze; mírný přísun financí

   

 • Penězi: nečekaný finanční zisk

   

 • Setkáním: neočekávaně přijdou milí přátelé; trvalé spojení

   

 • Smrtí: nečekané pozitivní události

   

 • Smutkem: konec zármutku

   

 • Sňatkem: nečekaně vás potká láska; nečekaný pozitivní pracovní kontakt

   

 • Soudcem: nečekané pozitivní události

   

 • Stálostí: naplňující, plodné období

   

 • Štěstím: náhlé štěstí; výhra

   

 • Touhou: nečekané odhalení

   

 • Vdovou/Vdovcem: pozitivní vývoj událostí pro starší příbuznou/staršího příbuzného

   

 • Věrností: trvalé štěstí

   

 • Zábavou: šťastná náhoda, výhra; nečekané pozitivní události

   

 • Zlodějem: potíže při dosahování cíle, překážky

   

 • Zlostí: překažení plánů

   

 • Zvěstí: nenadálá šťastná zpráva; úspěšný projekt

   

 • Ztrátou: potíže při dosahování cíle, překážky

   

 • Žárlivostí: nečekané odhalení