Naděje

Naděje

 

NADĚJE

 

Osobní karta: Pozitivní žena.

 

Všeobecně: Tato karta popisuje přirozeně vše, v co doufáte. Ale zachycuje také to, co se blíží a co brzy nastane. Jde přitom v zásadě o pozitivní obraz, jenž ohlašuje zlepšení situace a splněná očekávání. To se týká jak citové, tak i materiální sféry. Zde hlásá velkou a pozitivní změnu a úspěch, což může být spojeno i se změnami pobytu a cestami.

 

Láska, vztah k jiným lidem: I když váš citový život momentálně neuspokojuje, dojde brzy k pozitivní změně. Jste přístupni novým zkušenostem. Musíte pro to však také něco udělat a nečekat tiše v koutku, až se situace zlepší.

 

Zaměstnání, majetek: V souvislosti s profesionálním životem ohlašuje naděje velkou, rozhodující změnu, která je však určitě pozitivní a pomůže vám na další cestě. Možná podniknete velice dalekou cestu, která vám přinese úspěch, možná budete cestovat kvůli zaměstnání.

 

1.Tato karta znamená daleké cesty anebo hodně cestování v životě tazatele. Slibuje tazateli nové možnosti, které přinesou úspěch, i když budou provázeny těžkostmi. Pokud se nachází nad hlavní kartou, říká, že tazatel se v životě hned tak neusadí, že bude mít potíže s prací i ve vztazích, které sice nebudou vážné, ale budou ho nutit stěhovat se z místa na místo a hledat nové možnosti. Pokud je karta daleko od hlavní karty anebo pod ní, znamená, že tazatel bude mít problémy s pracovním uplatněním.

 

2. Úspěch v podnikání (všeho druhu). Nalevo od OSK, nebo nahoře – starosti a trápení se v dobré obrátí. Napravo, nebo dole, pod OSK – rodinné vztahy budou narušeny.

 

NADĚJE v kombinaci s:

 

 • Cestou: vycestování, lepší budoucnost v dálavě

   

 • Darem: Něco vám poskytne naději

   

 • Dítětem: těhotenství

   

 • Domem: brzy přijdete k majetku

   

 • Dopisem: Přijde vytoužená novina

   

 • Knězem: modlitba

   

 • Láskou: brzy poznáte velkou lásku

   

 • Milenkou/Milencem: Do tohoto partnera vkládáte velké naděje

   

 • Myšlenkami: Meditace, myslete pozitivně

   

 • Návštěvou: ohlašuje se radostné shledání

   

 • Nečekanou radostí: Splní se téměř nemožná naděje; brzké vyřešení situace

   

 • Nemocí: budete zase zdraví; nezrealizované plány

   

 • Nepřítelem: pomoc od jiné osoby

   

 • Neštěstím: snadnější průběh událostí

   

 • Něco penězi: perspektiva peněz; splnění velkého snu

   

 • Penězi: perspektiva většího bohatství; nová pracovní příležitost

   

 • Setkáním: konstruktivní debata

   

 • Smrtí: zaměřte své naděje do jiného směru, toto je slepá ulička; pokrok

   

 • Smutkem: sklíčenost; špatný průběh událostí

   

 • Sňatkem: výhledově svatba; nový vztah, který se ale bude delší dobu vyvíjet

   

 • Soudcem: nové pracovní příležitosti

   

 • Stálostí: brzy najdete práci; vyřešení potíží

   

 • Štěstím: brzy bude všechno v pořádku; dobré zdraví

   

 • Touhou: příliš hýříte svými emocemi; hodně cestování

   

 • Vdovou/Vdovcem: pozitivní ukončení špatného vztahu se starší příbuznou/starším příbuzným

   

 • Věrností: Nadcházejí dobré časy, které budou dlouho trvat; vyřešení krize

   

 • Zábavou: brzy nadejdou lepší časy; nové pracovní možnosti, začátek slibného projektu, ukončení dlouhodobého problému

   

 • Zlodějem: naděje ve ztracené záležitosti

   

 • Zlostí: nezrealizované plány

   

 • Zvěstí: zpráva bude znamenat naději; uzdravení

   

 • Ztrátou: naděje ve ztracené záležitosti

   

 • Žárlivostí: hodně cestování