Myšlenky

Myšlenky

 

MYŠLENKY

 

Osobní karta: Mladší muž.

 

Všeobecně: Měli byste svému myšlení věnovat více pozornosti. Co všechno se vám honí hlavou? Nezapomínejte, že vaše myšlenky utvářejí realitu, se kterou se musíte vyrovnat. Pokud máte problémy, dostanete se dál, jen když je důkladně promyslíte. Možná se začínáte vzdělávat v nějakém novém oboru nebo se musíte něčemu naučit.

 

Láska, vztah k jiným lidem: Je to spíše doba sebezpytování. Momentálně se se závazky k lidem daleko nedostanete. Spíše jde o to najít pevné stanovisko a vidět věci jasně. Přesto se příliš neuzavírejte. Dál vám může pomoci i výměna s ostatními.

 

Zaměstnání, majetek: Učit se, studovat, dále se vzdělávat. Využijte tohoto období. V životě se zase nestává tak často, že se můžete naučit něčemu novému. Pokud už máte povolání, měli byste být vědci nebo učenci. Vaše myšlení vám v každém případě přinese úspěch.

 

Myšlenky nad hlavní kartou znamenají, že je tazatel velmi úspěšný v intelektuální sféře. Vlevo od osobní karty poukazují na nějakého člověka, který má tazatele rád, myslí na něho a rád by při něm stál. Vpravo anebo pod hlavní kartou říkají, že tazatel bude mít potíže s pracovním uplatněním.

 

MYŠLENKY  v kombinaci s:

 

 • Cestou: Plánujete cestu

   

 • Darem: Dobré vnuknutí

   

 • Dítětem: Zabývejte se svým dítětem

   

 • Domem: Chcete mít vlastní dům, respektive majetek

   

 • Dopisem: Chcete někomu napsat, někomu zavolat atd.

   

 • Falší: zcestné myšlení, bludy

   

 • Knězem: Modlitba, meditace

   

 • Láskou: Myslíte jen na lásku

   

 • Milenkou/Milencem: Popřemýšlejte znovu o svém vztahu

   

 • Nadějí: uskutečněné plány

   

 • Nečekanou radostí: objevení nových možností

   

 • Nepřítelem: dohoda s nepřítelem

   

 • Nemocí: Myslíte příliš na nemoci, také: chorobné myšlení

   

 • Neštěstím: strach o život; překažení pracovních plánů

   

 • Něco penězi a Penězi: Chcete víc peněz; peníze – realizace nových plánů

   

 • Setkáním: Kdo touží po vaší společnosti?; uskutečněné setkání

   

 • Smrtí: Ohlašuje se smrt; rozhodování

   

 • Smutkem: zármutek, také strach ze smrti; dlouhodobé potíže a trápení

   

 • Sňatkem: Je plánována svatba; spojení většího množství lidí se společným cílem

   

 • Soudcem: rozhodování

   

 • Stálostí: vyrovnanost

   

 • Štěstím: Duchovní poznání; tvůrčí myšlenkové období

   

 • Touhou: blouznění; smělé plány

   

 • Věrností: pevné zásady; pozitivní zázemí

   

 • Vdovou/Vdovcem: přemýšlivá, inteligentní starší příbuzná/starší příbuzný

   

 • Zábavou: realizace dávných plánů

   

 • Zlodějem: Duchovní loupež. Pozor.Ukradení projektu či nápadu tazatele.

   

 • Zlostí: hněváte se; odhalení nepříjemné skutečnosti

   

 • Ztrátou: Nedostatečně jasná psychika; ukradení nápadu či projektu

   

 • Zvěstí: Přemýšlejte o knihách, filmech, atd.; tvůrčí myšlenkové období

   

 • Žárlivostí: ukradení nápadu