Modrý měsíc

 

Modrý měsíc

-------------------------1

---------------------------------2

-----------------------------------------3

-----------------4

1. čím jsem unikátní a co je na mně vzácné

2. na jaké mimořádné věci bych se měl tento měsíc soustředit

3. co mimořádného bych měl tento měsíc udělat

4. co mi chce tímto vším modrý měsíc sdělit