Minulý život & současný život

 

Tento výklad je pro ty, kteří věří v minulé životy:

 

----------------------------------10

-------------------------11---------------09

-------------------12-------------------------08

-----------------01--------------13--------------07

--------------------06------------------------06

------------------------03---------------05

----------------------------------04

Karty 7 až 11 ukazují minulý život, karty 1 až 5 ukazují další ještě pozdější minulý život, karty 6,12 a 13 ukazují život přítomný

Minulý život > nejstarší:

1. kdo jsi byl

2. co jsi dělal

3. co byl tvůj cíl života

4. jak byl nebo nebyl tvůj cíl úspěšný

5. co jsi si z tohoto života sebou vzal

Přítomný život:

6. jak tě poznamenal minulý život v životě přítomném

Mladší minulý život:

7. kdo jsi byl

8. co jsi dělal

9. co byl tvůj cíl života

10. jak byl nebo nebyl tvůj cíl úspěšný

11. co jsi si z tohoto života sebou vzal

Přítomný život:

12. Jak tě poznamenal minulý život v životě přítomném

13. Tvůj životní cíl ve vztahu k minulým životům