Milenka/ Milenec

Milenka/ Milenec

MILENKA/MILENEC

 

Osobní karta: Osoba tazatele, partner/ka tazatele

 

Všeobecně: Na tuto kartu je třeba téměř ve všech případech pohlížet jako na osobní kartu tazatele. To znamená: jestli jste žena a vykládáte si karty, pak karta Milenka znamená přímo vás. Milenec představuje vašeho muže nebo stálého partnera. Když je tazatelem muž, je tomu právě naopak: Milenec je tazatel, karta Milenka představuje manželku nebo stálou partnerku.

 

Láska, vztah k jiným lidem: Prostřednictvím osobní karty se dozvíte něco o lidech, se kterými žijete.

 

Zaměstnání, majetek: Tato osobní karta je nepředstavuje.

MILENEC/MILENKA v kombinaci s:

 

 • Cestou: cesta s partnerem, svatební cesta

   

 • Darem: obdarujete svého partnera/partner obdaruje vás

   

 • Dítětem: se svým partnerem máte dítě nebo po dětech s ním toužíte

   

 • Domem: máte se svým partnerem společný byt

   

 • Dopisem: Posíláte partnerovi zprávu/partner vám pošle zprávu

   

 • Důstojníkem: váš partner pracuje na nějakém úřadě

   

 • Falší: Váš partner to nemyslí upřímně/Nemyslíte to s partnerem upřímně

   

 • Knězem: Váš vztah je požehnaný

   

 • Láskou: Milujete upřímně svého partnera/Váš partner vás upřímně miluje

   

 • Milencem/Milenkou: harmonické přátelství, partnerství

   

 • Myšlenkami: Přemýšlíte o svém vztahu/Váš partner přemýšlí o vztahu; inteligentní muž/žena

   

 • Nadějí: Od svého partnera očekáváte mnoho/Váš partner od vás mnoho očekává; těžký osud ženy/muže

   

 • Nečekanou radostí: Máte pro svého partnera radostné překvapení/Váš partner vám chystá radostné překvapení; spokojená žena/muž

   

 • Nemocí: Váš partner je nemocný; depresivní žena/muž

   

 • Nepřítelem: Vyvarujte se tohoto vztahu; nepřátelská žena/nepřátelský muž

   

 • Něco penězi: Manželství bez finančních starostí

   

 • Penězi: Díky svému partnerovi zbohatnete/ Partner díky vám zbohatne; materialisticky založená žena/muž

   

 • Setkáním: Sjednání schůzky s partnerem; společensky založená žena/muž

   

 • Smrtí: Váš partner zemřel; těžkopádná depresivní žena/těžkopádný depresivní muž

   

 • Sňatkem: Svatba nebo manželství s partnerem; hodná příjemná žena/hodný příjemný muž

   

 • Soudcem: Váš partner vykonává povolání právníka; spravedlivá, vysoce postavená žena/spravedlivý, vysoce postavený muž

   

 • Stálostí: Jste spolehlivý partner/Máte spolehlivého partnera

   

 • Štěstím: Tento partner vám přinese štěstí/Přinesete svému partnerovi velké štěstí

   

 • Touhou: Toužíte po svém partnerovi/Váš partner po vás touží; romantická žena/romantický muž

   

 • Vdovou/Vdovcem: Váš partner je vdovec nebo rozvedený; blízký vztah ženy/muže se starší příbuznou/starším příbuzným

   

 • Věrností: Jste věrný partner/Máte věrného partnera

   

 • Zábavou: Jste harmonický partner/Máte harmonického partnera; povrchní žena/povrchní muž

   

 • Zlodějem: Váš partner vás připravuje o energii/Připravujete partnera o energii; negativní žena/negativní muž

   

 • Ztrátou: Mohli byste svého partnera ztratit/Partner vás ztratí; zdravotní potíže ženy/muže

   

 • Zvěstí: Dozvíte se něco o partnerovi/Partner se o vás něco dozví

   

 • Žárlivostí: Jste žárlivý/á/ Váš partner je žárlivý