Mág

MÁG
Značí také korunní čakru a třetí oko, tedy 6.čakru.
Astrologie - Merkur
Základní téma: pomoc pochopit a přijímat duchovnost všedního dne.
Tato karta tarotu ti říká, že porozumíš okolnímu světu, tvůj vývoj půjde směrem ke štěstí, avšak budeš muset s důvěrou učinit rozhodnutí. Při obrácené poloze, nebo když u něj stojí nepříznivá karta nám tento jev říká: Varuj se před váhavostí a neochotou se postavit ke skutečnému životu.
Mág je projevem přizpůsobivost a porozumění vněšjímu světu. Karta naznačuje rozhodnutí, které budeme nuceni s důvěrou učinit a říká zároveň, že zde náš vývoj půjde směrem ke štěstí. Je začátkem nového podnikání, symbolizuje i inteligenci a naše umění, schopnost dobře si zvolit před započetím jakékoliv činnosti. Symbolizuje volbu povolání a podobná životní rozhodnutí. Je zárukou obchodního úspěchu, jen je třeba zvolit správný směr.
Je tedy začátkem něčeho nového a důležitého ve volbě aktivity a schopnosti ovlivnit ovlivnitelné události v životě, společně s inspirativností nápadů. Tneto list je vyjádřením tvořivosti, síly, moci, dovednosti jakož i schopnosti dokončit to, co bylo započato, a své schopnosti, vědomosti i umění přitom použít správným směrem. Je zde dána příležitost objevovat. Obráceně či ve spojení s negativní kartou symbolizuje absenci silné vůle, malou vnímavost, špatný úsudek a je takto i znakem riskantních podniků. Takto také značí pochybnosti, nesprávná rozhodnutí i nesprávné využití síly, neklidnou mysl, lidskou neschopnost vidět problémy realisticky, nejistotu, ničivou sílu i bezmocnost.
v oblasti mezilidských vztahů dává Mág dvě možnosti: poukazuje na společný projekt v oblasti komunikace a nutnost přijmout božská poselství - tato předávat jiným, současně odvrhnout všechny staré představy a zásady, nebo může poukazovat na naši současnou tendenci druhého využít a tím jej zneužít k vlastním sobeckým účelům. Jinak je karta na tomto úseku znakem vzájemné výměny, živosti, pohyblivosti a otevřenosti v partnerských vztazích.