Kněz

Kněz

 

KNĚZ

 

Osobní karta: Člověk prahnoucí po spirituálním naplnění, muž i žena.

 

Všeobecně: Tato karta vás upozorňuje, že byste měli ve svém životě věnovat více místa náboženství a duchovnu. Možná se v tuto chvíli věnujete duchovní cestě plně, pak ale nezapomínejte, že i váš pozemský pobyt má svůj cíl. V zásadě jde o dobrou kartu. Všemu, co děláte, se dostane požehnání. 

 

Láska, vztah k jiným lidem: Váš vztah k jiným je nesobecký a idealistický. Rádi a ochotně lidem pomáháte a v každém člověku rozpoznáte božskou jiskru. Toužíte spíš po duchovní spřízněnosti například v nějakém řádu než po osobní lásce.

 

Zaměstnání, majetek: V duchovním povolání najdete určitě nevyšší naplnění. Nemusí přitom jít jen o tradiční cestu v etablovaných církvích. Duchovnímu úsilí a hledajícím se můžete věnovat všude, kamkoli vás osud zavane.

 

Nad hlavní kartou slibuje nové, perspektivní možnosti či splnění přání. Vpravo od hlavní karty poukazuje na problémy a těžko řešitelné záležitosti s komplikacemi. Vlevo nebo vespod říká, že se zjeví nějaký přítel, který tazateli pomůže při řešení dlouhodobého problému. Pokud se však u karty Kněz nachází nějaká vysloveně negativní karta, vypovídá o člověku, který se sice bude snažit pomoci, ale nakonec mu půjde jenom o vlastní prospěch, takže je dobré mít se na pozoru před novými, zatím neznámými lidmi.

 

KNĚZ V KOMBINACI S:

 

 • Cestou: Cestování časem a prostorem (fantazie)

   

 • Darem: Milost

   

 • Dítětem: Otevřený, nepředpojatý jako dítě

   

 • Domem: Spočinout v sobě, také: církev nebo duchovní centrum

   

 • Dopisem: Telepatické sdělení

   

 • Falší: Přezkoumejte duchovní společenství, které vás ovlivňuje

   

 • Láskou: Mystika, láska k božstvu; duchovní cesta

   

 • Milenkou/Milencem: Toto spojení je požehnané; duchovně založená žena/muž

   

 • Myšlenkami: Meditace; duchovní ideje nebo plány

   

 • Nadějí: Modlitba; nové možnosti

   

 • Nečekanou radostí: Náhlý duchovní pokrok; nečekaný přítel

   

 • Nepřítelem: Jste vydáni černé magii, veliké nebezpečí! Fanatický soupeř

   

 • Neštěstím: konflikt a problémy s různými lidmi

   

 • Něco penězi: postup

   

 • Penězi: splnění snu

   

 • Setkáním: Návštěva duchovního učitele; duchovní spojení

   

 • Smrtí: Zasvěcení, také rekviem; změna společenského postavení

   

 • Sňatkem: Ideální manželství nebo společenství; moudré spojení, vztah

   

 • Stálostí: Kněz (i žena), životní rádce, duchovní učitel/učitelka; vítězství

   

 • Štěstím: Splynout s božstvem, osvícení; pozitivní osoba v blízkosti tazatele

   

 • Soudcem: vysoké společenské postavení

   

 • Touhou: Toužit po duchovním pokroku; změna společenského postavení

   

 • Vdovou/Vdovcem: Jít sám duchovní cestou; duchovně založená starší příbuzná/starší příbuzný

   

 • Věrností: Důsledné, duchovní úsilí; příznivý přítel

   

 • Zábavou: Duchovně vyzrálá osobnost; splnění snu

   

 • Zlodějem: Černá magie, je třeba zvláštní opatrnosti; fanatismus, extremismus

   

 • Zlostí: nedobré plány

   

 • Zvěstí: Knihy o duchovních, náboženských tématech; vzdělávání se

   

 • Ztrátou: fanatismus, extremismus

   

 • Žárlivostí: těžko řešitelné záležitosti, komplikace