Karty v pohybu?

Rozdělení VA na karty sedící - Velekněz, Velekněžka, Císařovna, Císař, Spravedlnost.
Potom Stojící ty můžou být nehybné - současná činnost, či váhání, nebo mohou být natočené doleva /značí minulost/nebo doprava /značí budoucnost.
Doprava jdoucí v přímé chůzi coby znamení vývoje - je Smrt a Blázen.
Přešlapující na místě - Milenci- neznají směr své cesty a tudíš váhající osoby a na jedné noze stojí i Svět a hlavou dolů pak Viselec, a také lidé padající z Věže a postava z Kola osudu.
Je velmi důležitý směr pohledu vyobrazených osob na VA.
Karty aktivní a pasivní. Pasivní jsou natočeny doleva, aktivní doprava, nebo v pohybu. Pak jsou karty Pevné /čelem k nám/ a ony natočené doprava, mohou přecházet v kartu prudkou. Tím se poznává stav aktivity, pasivity, činnost a energie.
Pasivní jsou - Velekněžka, Císař, Poustevník, Viselec, Mírnost, Hvězda a Měsíc
Aktivní jsou Milenci, Vůz, Kolo štěstí, Síla, Smrt, Slunce, Svět a Blázen.
Prudké - Ďábel a Věž a mezi Pevné Spravedlnost a Císařovna.
Bezprostřední pohyb fajadřuje Mág a Soud.

Rovina citů
Citová setkání mohou být vyjádřena spojeními Milenci-Slunce, Hvězdy-Kolo osudu
Vášně a sex - Slunce-Ďábel, Slunce-Síla, Slunce-Věž
Fantazie a iluze - Měsíc-Viselec
Bolestné situace z nichž je obtížné se osvobodit a různé typy citových pout ve smyslu závislosti na druhém - Viselec-Milenci
Dobu smutku - Viselec-Poustevník
Přerušení citového vztahu: Milenci-Smrt, u toho Věž, tak Milneci-Smrt-Věž-Spravedlnost může být znakem rozvodu.
Usmíření po neshodách spojení Věž-Hvězda anebo Smrt-Hvězda, ale je nutné, aby Hvězda stála měla umístění až po listech symbolizující odloučení.