Faleš

Faleš

 

FALEŠ

 

Všeobecně: Ve vašem životě není všechno v pořádku. Měli byste se snažit zjistit, co. Nejste neupřímní vůči sobě či vůči jiným? Nedovolíte si žít podle vlastních potřeb? Nebo neškodíte ostatním, protože nejste upřímní a otevření? Snažte se, aby bylo jasno. Jinak se v delší perspektivě váš život zhroutí jako domeček z karet.

 

Láska, vztah k jiným lidem: Partner či partnerka, s nimiž žijete, pro vás nejsou ti praví! Proto nejste upřímní ani vy, ani oni. Možná byste se měli zamyslet nad tím, jestli by nebylo lepší se rozejít a začít znovu. Ani s ostatními lidmi ve vašem okolí není všechno v pořádku. Zbavte se přátel, kteří jsou přáteli jen podle jména, a buďte sami upřímní, jak jen to jde.

 

Zaměstnání, majetek: Na svém pracovišti nejste nijak zvlášť spokojení, a taky není divu. Neblahé okolnosti vás vehnaly do nepravého povolání. Naplánujte si, jak byste se z této situace mohly dostat. Vyvarujte se chyb na pracovišti, buďte velice pozorní.

 

1.Tato karta většinou vypovídá o negativních lidech v okolí. Pokud se nachází nad hlavní kartou, říká, že tazatel má skrytého nepřítele, který mu chce škodit, ve své vlastní rodině. Těsně vlevo od hlavní karty prozrazuje, že tazatel sám není zrovna pozitivním člověkem. Těsně vpravo znamená, že tazateli hrozí větší nebezpečí ohledně finančních záležitostí. Pod hlavní kartou říká, že tazatel bude někým oklamán, což mu způsobí potíže.

 

2. Vlevo, nahoře – varujte se před přílišnou důvěřivostí k přátelům. Napravo nebo dole – utrpíte nervový šok.

 

FALEŠ v kombinaci s:

 

 • Cestou: Změňte cestovní kancelář

   

 • Darem: Úplatek

   

 • Dítětem: Problémové dítě, též adoptivní či nevlastní dítě

   

 • Domem: Ve vašem domě či bytě není něco v pořádku

   

 • Důstojníkem: Podvodník (převlečený za úřední osobu)

   

 • Knězem: Zamyslete se nad duchovní společností, jež vás ovlivňuje; nečekaný nepřítel

   

 • Láskou: Člověk, kterého milujete, vás využívá; falešná láska, vztah plný iluzí

   

 • Milenkou/Milencem: Váš partner není upřímný

   

 • Myšlenkami: Vaši mysl ovládá závist a lež, též: pomatenost; rychlý postup

   

 • Nadějí: nové možnosti

   

 • Nemocí: Nemoc podmíněná psychicky; zlý úmysl

   

 • Nepřítelem: Chce vám uškodit nebezpečný nepřítel; těžký soupeř

   

 • Neštěstím: špatný člověk zapříčiní něco zlého

   

 • Něco penězi: špatný úmysl

   

 • Penězi: Podvod ve velkém stylu; nedůvěryhodný pracovní poměr

   

 • Setkáním: Konvenční lži; falešné spojení

   

 • Smrtí: zdánlivá smrt, ta osoba ještě žije; falešný přítel

   

 • Smutkem: trápí vás lži a pomluvy; nebezpečí ze strany údajného přítele

   

 • Sňatkem: Nešťastné manželství; neupřímný partner

   

 • Soudcem: Justiční omyl; nemorální osoba

   

 • Stálostí: vítězství nad zákeřností

   

 • Štěstím: Nesedněte na lep; falešné štěstí, iluze

   

 • Touhou: Samotář, období samoty

   

 • Věrností: Falešný přítel; dlouhodobé problémy

   

 • Vdovou/Vdovcem: Neupřímná starší příbuzná/příbuzný

   

 • Zábavou: Přetvářka; zhýralá amorální osoba

   

 • Zlodějem: Zlý podvodník; konec negativního vztahu

   

 • Zlostí: Zlobíte se neupřímnými lidmi; zlý úmysl

   

 • Ztrátou: Lži nepomohou; konec negativního vztahu

   

 • Zvěstí: falešná zpráva

   

 • Žárlivostí: Nebezpečí plynoucí z osobního nepřátelství, také falešná zpráva ; neupřímný partner/partnerka