Důstojník

Důstojník

 

DŮSTOJNÍK

 

Osobní karta: Muž mající moc nebo vliv, uniformovaný muž.

 

Všeobecně: V nejbližší době se budete muset vyrovnat s úřady. To není nutně negativní. Je přitom ovšem vždy vykonáván určitý tlak, protože vše musí mít svůj řád. Od úřadů se však můžete nadít i úlev: pojistky nebo jiných příspěvků.

 

Láska, vztah k jiným lidem: Poznáte muže, který trvale ovlivní váš život. Jde-li o tazatelku, bude to možná muž, kterého tajně miluje. Jinak by to mohlo znamenat také setkání s uniformovaným člověkem.

 

Zaměstnání, majetek: Důstojník symbolizuje činnost na úřadě a na všechna povolání, v nichž je nutný speciální pracovní oděv. Těch je ovšem mnoho! Majetek by se mohl rozmnožit například platbami od nějakého úřadu.

 

1. Tato karta poukazuje na úřední záležitosti. Nad hlavní kartou znamená, že tazatel je vysoce postavená či vážená osoba. Těsně vlevo znamená potíže s úřady, i když s dobrým koncem. Na jakémkoliv místě vlevo poukazuje na člověka s vlivnými známými nebo příbuznými. Na kterémkoliv místě vpravo nebo vespod znamená úřední záležitosti, jejichž charakter určí ostatní karty. Pokud se u ní nachází karta Vdovec, tazatel se seznámí s někým vlivným, kdo by mu měl být nakloněný - pouze však pokud se v okolí nacházejí pozitivní karty, jinak se jedná spíše o mocného nepřítele.

 

2. Karta Důstojník – nalevo od OSK, i nahoře – ženám přináší krátké milostné poblouznění, napravo a nebo dole – tajná láska s riziky, pro muže přináší úspěch.

 

DŮSTOJNÍK v kombinaci s:

 

 • Darem: Jednorázový příspěvek od nějakého úřadu

   

 • Dítětem: Úřad pro mládež; péče o dítě

   

 • Domem: Bytový úřad, sociální byt

   

 • Dopisem: Kladné úřední rozhodnutí; úřední obsílka

   

 • Falší: Podvodník (převlečený za úřední osobu); nepříznivé úřední záležitosti

   

 • Knězem: Církevní hodnostář, státní církev

   

 • Důstojník-Sňatek-Kněz: svatba v kostele

   

 • Láskou: Milenec; nová láska

   

 • Milenkou/Milencem: Setkání s mužem pro vás důležitým; vyrovnaná žena/vyrovnaný muž

   

 • Důstojník – Milenka, či Milenec, Láska: přátelství se může změnit na nečekanou lásku

   

 • Myšlenkami: Měli byste si dělat více starostí o přítele; pozitivní završení událostí

   

 • Nadějí: Žádosti bude vyhověno. Také: vystěhovalecký úřad; ukončení sporu

   

 • Nečekanou radostí: nalezení nových možností

   

 • Návštěvou: Chození po úřadech

   

 • Nemocí: Zdravotní pojištění, zdravotní úřad; nepříznivé úřední záležitosti

   

 • Nepřítelem: Nepřátelská armáda nebo státní teror; těžký protivník

   

 • Neštěstím: Neštěstí, jež postihne celý stát; nové problémy

   

 • Něco penězi: Malá platba od nějakého úřadu; pozitivní finanční záležitosti či události

   

 • Penězi: Finanční úřad, peníze od nějakého úřadu; nové problémy

   

 • Setkáním: vysoce postavená nápomocná osoba

   

 • Sňatkem: Oddávací úřad, také manželství s uniformovanou osobou; pozitivní úřední záležitosti; manželství s uniformovanou osobou, civilní sňatek

   

 • Soudcem: dlouhodobé potíže s úřady

   

 • Stálostí: Zaměstnání s uniformou, např. policista, listonoš, průvodčí; dlouhodobá stagnace

   

 • Štěstím: V úřadu půjde všechno optimálně; příznivé úřední jednání

   

 • Touhou: dlouhodobé potíže s úřady

   

 • Vdovou/Vdovcem: autoritativní starší příbuzná/příbuzný

   

 • Věrností: nalezení nových možností

   

 • Zábavou: pracovní nedorozumění

   

 • Zlodějem: Krádež bude potrestána; špatný dopad potíží s úřady

   

 • Zlostí: Spor s úřadem; nepříznivé události

   

 • Zvěstí: Úřední zpráva; pozitivní pracovní záležitosti

   

 • Ztrátou: potíže s úřady se špatným koncem

   

 • Žárlivostí: nepříznivé úřední záležitosti