Dům

Dům

 

DŮM

 

Všeobecně: Duševně se cítíte vyrovnaně, váš život se odehrává na pevném základě. V zásadě vámi hned tak něco neotřese. Musíte jen dávat pozor, abyste nebyli příliš neohební  a nepohybliví: všechno lze změnit, a to je většinou pozitivní!

 

Láska, vztah k jiným lidem: Můžete budovat na zdravých a silných rodinných svazcích. Pokud žijete v manželství, je to bezpečný vztah plný důvěry, a přestože není zrovna vášnivý, je velice spolehlivý. Díky pevnosti svého charakteru představujete ve společnosti bod klidu a stability.

 

Zaměstnání, majetek: Mít dům a pozemky, to je pro vás důležité. Pravděpodobně něco takového získáte. Ale vy jste schopni si vybudovat šťastný příbytek i v tom nejmenším pokojíku. V zaměstnání máte pozici jistou.

 

1. Nad hlavní kartou říká, že tazatel je silně rodinně založený. Vlevo od hlavní karty vypovídá o problémech s majetkem, těsně vlevo však signalizuje rodinné problémy. Vpravo a vedpod vypovídá o rodinném prostředí; jeho bližší charakter určí okolní karty.

 

2. Dům-klidné domácí zázemí a život, zleva a nahoře – štěstí ve všem, co podnikneme, vpravo nebo dole – výstraha před okolím, sousedy, atp. Je-li tato karta v rozložené formaci (Vel. tabuli) – ve druhé řadě – v tzv. řadě pro dům – znamenají čtyři karty, ležící kolem něho, všechno dobré i zlé, co vchází v blízké době do našeho domu, domácnosti

 

DŮM v kombinaci s:

 

 • Cestou: Prázdninový či víkendový domek, chalupa

   

 • Darem: Dar domu či nemovitosti, resp. dědictví

   

 • Dítětem: Dům bohatý či příhodný pro děti, také: nový dům

   

 • Dopisem: Koupě domu, nájemní smlouva

   

 • Dům-Peníze-Dopis: koupě domu, nájemní smlouva

   

 • Důstojníkem: vyřešení krize

   

 • Falší: Ve vašem domě či bytě není něco v pořádku; neupřímná osoba v rodině, snaha škodit někomu z příbuzných

   

 • Knězem: Spočinout v sobě samém, také: církev nebo duchovní centrum; nalezení duchovní cesty; duchovní osoba

   

 • Láskou: Příbytek plný lásky; začátek společného života

   

 • Milenkou/Milencem: Společný byt s partnerem; pozitivní žena/muž

   

 • Myšlenkami: Chcete dům, resp. ho vlastnit; nové, perspektivní pracovní plány; budete se obírat domovem a domem v myšlenkách

   

 • Nadějí: Brzy přijdete k majetku; stavba nebo koupě domu či bytu, zlepšení situace v rodině; dobrá naděje k očekávání, zvlášť v majetkové sféře, nebo ve spojitosti s bydlením, bytem či domem

   

 • Nemocí: Nemocnice. Budova způsobuje nemoc; onemocnění některého člena rodiny

   

 • Dům-Nemoc-Soudce: symbol pro lékaře a pobyt v nemocnici

   

 • Nepřítelem: Nepřítel je ve vašem vlastním domě; skrytý nepřítel v rodině

   

 • Neštěstím: Zničení v důsledku války nebo přírodní katastrofy; vážné rodinné problémy, špatné rodinné poměry

   

 • Něco penězi: Cenově výhodný dům či byt; zlepšení finanční situace

   

 • Penězi: Velký majetek: pozemky a nemovitosti

   

 • Setkáním: Mnoho pohybu v domě skrze hosty; rodinná oslava; host nebo hosté do domu

   

 • Smrtí: Možnost úmrtí v bližším okolí; odchod z domu

   

 • Dům-OSK (jakákoliv)-Smrt: nemovitost jako dědictví

   

 • Smutkem: Smutný domov; trápení a potíže v rodině

   

 • Sňatkem: Vlastnictví domu skrze manželství; dobrá, milá rodina či domácnost

   

 • Soudcem: soudní rodinný spor

   

 • Stálostí: Domácí hospodářství nebo zemědělství, stavebnictví, nemovitosti; stagnace při realizaci plánů

   

 • Štěstím: Váš dům vás učiní šťasnými; šťastné završení rodinných záležitostí

   

 • Touhou: Touha po domově; touha po rodině; touha, stesk po domově

   

 • Věrností: Stabilní, vždy na stejném místě

   

 • Vdovou/Vdovcem: Dům zděděný po partnerovi; příbuzná/příbuzný se smyslem pro rodinu

   

 • Věrností: stagnace rodinné situace

   

 • Zábavou: Krásný příbytek; pozitivní završení dlouhodobé záležitosti

   

 • Zlodějem: Vloupání. Pozor!; odchod z domova

   

 • Zlostí: Doma je mnoho hněvu a hádek; konfliktní vztah

   

 • Dům-Zlost-Faleš: domácí ovzduší plné nedůvěry, mrzutosti a hádek

   

 • Ztrátou: Mohli byste ztratit domov; nedobrovolný odchod z domu, rozpad rodiny

   

 • Zvěstí: Písemnosti, informace o budově; šťastné ukončení potíží v rodině

   

 • Žárlivostí: Někdo vám závidí váš majetek; neklidné, hádavé rodinné ovzduší; závistivé okolí, pozor na sousedy!

   

 • Dům-Ztráta, Zloděj, Nepřítel či Neštěstí: katastrofa v domě, domácnosti, podle okolních karet