Dopis

Dopis

 

DOPIS

 

Všeobecně: Karta Dopis znamená vždy pozitivní zprávu. Výjimkou jsou případy, kdy je obklopena velice špatnými kartami. Vždycky však zůstává špetka naděje. Je to vhodná doba k uspořádání písemností, rozesílání nabídek nebo k sepisování písemných prací, třeba za účelem studia. Dobré znamení se vztahuje i na telefonické zprávy.

 

Láska, vztah k jiným lidem: Získáte jistotu o své lásce. Potěšující rozhovory, telefonáty a dopisy od vašeho partnera. Nebyl by to špatný nápad napsat dlouho zanedbávanému příteli zase někdy pohled nebo oživit přátelství rozhovorem. Dozvíte se, jak velice si vás ostatní váží, a budete z toho mít radost.

 

Zaměstnání, majetek: Pracujete hodně s písemnostmi, a to vám jde snadno a s úspěchem od ruky. Možná dostanete ještě další úkol, který vám přinese značný úspěch. Pokud vás čeká zkouška, uspějete v ní. A pokud už dlouho plánujete nějakou koupi, teď se vám to podaří.

 

1. Nad hlavní kartou znamená, že tazatel bude často měnit zaměstnání nebo pracovní pozici, nakonec by však měl v pracovní oblasti dojít uspokojení. Těsně vlevo říká, že tazatel dostal zprávu o něčem významném, jinými slovy, naskýtá se mu možnost změny, kterou hodlá využít. Těsně vpravo od hlavní karty slibuje, že se tazateli zdaří nějaký plán nebo úmysl. Ve velké vzdálenosti od hlavní karty anebo pod ní znamená určité změny, jejichž pozitivní či negativní charakter musí osvětlit okolní karty.

 

2. Dopis – mimo stejný základní význam – telefonát, zprávu – zde vyjadřuje i možné milé překvapení. V zde vyloženém tzv. osobním kříži, kde v středu máme některou ze známých OSK – značí podle daných souvislostí okolních karet zprávy buď dobré nebo špatné. Zde přednostně (podle uvedeného pravidla pro tento způsob zkráceného, rychlejšího osobního výkladu) – umístění karty Dopis nalevo od OSK a nebo nahoře, nad ní, vypovídá o příznivých zprávách. Poloha karty napravo, nebo dole – znamená zprávy, které nás nemile překvapí.

 

DOPIS v kombinaci s:

 

 • Cestou: Pozvání na cestu

   

 • Darem: Dostanete zprávu, která pro vás bude darem, také: kniha jako dar

   

 • Dítětem: Oznámení o narození, dobré zprávy od vašeho dítěte/vašich dětí

   

 • Domem: Koupě domu, nájemní smlouva; pomalý vývoj událostí

   

 • Dopis-Dům-Peníze: koupě domu, nájemní smlouva

   

 • Důstojníkem: Kladné úřední rozhodnutí; zpráva od důležité osoby

   

 • Faleš: zavádějící, falešná zpráva

   

 • Knězem: Vaše modlitba bude vyslyšena; nové spojení

   

 • Láskou: Získáte jistotu, že jste milováni; zpráva od dlouho neviděné, milované osoby

   

 • Milenkou/Milencem: Váš partner si přeje zprávu, také: milostný dopis; důležitá zpráva od partnerky/partnera

   

 • Myšlenkami: Duchovní poznání; studium; listina, zpráva poněkud zatíží naši mysl, či přispěje k zamyšlení, aneb novému poznání na naší straně.

   

 • Nadějí: Do této zprávy vložíte veškerou naději; definitivní řešení

   

 • Nečekanou radostí: Písemnost přinese štěstí tam, kde to nečekáte; překvapivě pozitivní zpráva

   

 • Nemocí: Dobrý nález z vyšetření; špatná zpráva; pro nás -  lékařský nález či v případě onemocnění – potvrzení o pracovní neschopnosti. Je-li poblíž jiná OSK než ta naše – potom to spíše znamená zprávu o něčí nemoci. S blízkostí příznivých karet půjde o brzké uzdravení, nepříznivých o zdlouhavé, nebo obtížné, se Smrtí nablízku se jedná o úmrtní oznámení. Také to však může znamenat někdy zcela nové okolnosti, k nimž podstatně přispěje nějaká, spíše i nečekaná zpráva či oznámení.

   

 • Nepřítel: zpráva od negativní osoby

   

 • Neštěstí: špatné zprávy

   

 • Něco penězi: Poukázání menší částky nebo šek na ni

   

 • Penězi: Poukázání velké částky nebo šek na ni; přísun peněz

   

 • Setkáním: Pozvání; seznámení se s novou osobou

   

 • Smrtí: Oznámení o smrti, nějaká zpráva vytvoří zcela novou situaci; nový začátek

   

 • Sňatkem: Pozvání na svatbu, podpis smlouvy; rychlá zpráva ohledně pozitivního pracovního kontaktu; nabídka k sňatku

   

 • Dopis-Sňatek-Veselost (Zábava, Nečekaná radost): pozvání ke svatebnímu stolu

   

 • Soudcem: Kladný rozsudek nebo písemnost od právníka; oficiální oznámení, úřední rozhodnutí

   

 • Stálostí: Práce s písemnostmi, učení ke zkoušce; rychlé vyřešení záležitosti

   

 • Dopis-Stálost, Naděje, Štěstí, Setkání: zabývá se listinami, i administrativní práce, zprávy potvrdí oprávněné naděje a přinesou vám pocity štěstí

   

 • Štěstím: Písemnost přinese štěstí. Také: možnost vyhrát v loterii; pozitivní události

   

 • Touhou: Toužíte po dobré zprávě; nový začátek

   

 • Vdovou: důležitá zpráva od starší příbuzné

   

 • Vdovec: důležitá zpráva od staršího příbuzného

   

 • Věrností: pozitivní události

   

 • Zábavou: Pozvání na slavnost; oddech

   

 • Zloděj: špatná zpráva ohledně výsledku dané záležitosti

   

 • Zlost: špatná zpráva

   

 • Zpráva: dobré události

   

 • Ztráta: špatná zpráva, ohlašující začátek potíží

   

 • Žárlivost: pomalý vývoj událostí