Dítě

Dítě

 

DÍTĚ:

 

Osobní karta: Dítě, mladistvý, mladý nebo nezralý člověk

 

Všeobecně: Tato karta vás vyzývá, abyste se nebáli a přistupovali k životu opět nepředpojatě jako dítě. Začnete-li nyní vést jakkoli nový život, bude to korunováno radostí a úspěchem. Celkově varuje, že se sice máme varovat před naivitou, ale máme na druhé straně rozvíjet ve svém životě cokoliv nového, pokusit se o to. Podle okolních karet znamená událostí buď příznivé nebo nepříznivé.

 

Láska, vztah k jiným lidem: Karta symbolizuje dítě nebo i více dětí. Asi by bylo dobré, abyste vztah se svým dítětem či svými dětmi zintenzivnili. Jak krátké je dětství, a jak nás přitom poznamená! Měli byste s dítětem/dětmi trávit více času! Počet materiálních darů můžete na druhé straně redukovat, stejně nemohou vyrovnat nedostatek projevů náklonnosti.

 

Symbol rodičovské lásky a náklonnosti dětí, či rodičů k nim vůbec. Stupně přízně a sympatií jsou vyjádřeny blízkostí v okolí ležících karet. U nepříznivých karet – mrzutosti.

 

Zaměstnání, majetek: Svým dětem byste měli dávat přednost i v profesionálním životě. To znamená, pokud nejste právě pedagog, věnovat méně času kariéře a více času rodině! Mohlo by to však také naznačovat nový začátek v zaměstnání.

 

1. Tato karta také poukazuje na nový začátek v životě tazatele. Pokud se nachází nad hlavní kartou, znamená, že tazatel bude mít v životě štěstí. Těsně vlevo od hlavní karty říká, že tazatel má za sebou nějaký významný začátek, který mu přinese naplnění a uspokojení, i když se to možná neobejde bez překážek. Vpravo od hlavní karty anebopod ní znamená, že si tazatel na nový začátek bude muset ještě počkat; čím vzdálenější je od hlavní karty, tím to bude trvat déle. Vlevo od hlavní karty na vzdáleném místě říká, že tazatel již k novému začátku dostal šanci, kterou buď nevyužil, anebo nové možnosti vůbec nevidí, přestože se mu nabízejí.

 

2. Dítě – základní význam – rodinné štěstí, nalevo a nahoře ve vztahu k OSK – mužům dobrotu a laskavost, pro ženy – těhotenství v brzkém čase, i více dětí v manželství,napravo nebo dole – starosti s dětmi.

 

Další kombinační spojení: pro doposud bezdětné značí spojení karty Dítě vedle Milence mužské a vedle karty Milenka zase ženské pohlaví, hocha či děvče.

 

Dítě s kartami Láska, Věrnost nebo Štěstí značí: rodinnou jistotu a upřímnost, zejména v citové náklonnosti, ale i jinak, děti přinesou rodičům většinou štěstí a radost.

 

Dítě-Sňatek: brzký přírůstek do manželství

 

Dítě s kartami Naděje, Zábava, Nečekaná radost, Dar i Dům – samozřejmě i jednotlivě – znamená vcelku rodinné požehnání, vytoužené těhotenství, s kartou Stálost (poblíž Domu) nově založenou rodinu, nový a spokojený domov.

 

DÍTĚ v kombinaci s:

 

 • Darem: Vaše děti jsou pro vás dar

   

 • Domem: Dům bohatý dětmi nebo pro děti jako stvořený, také nový dům; začátek nových událostí

   

 • Dopisem: Oznámení o narození, také dobré zprávy od vašeho dítěte/vašich dětí; příznivá zpráva; pozvání na křtiny, rodinné oznámení jakékoliv povahy

   

 • Důstojníkem: nové problémy

   

 • Falší: Problematické dítě, také adoptivní nebo nevlastní dítě; nesprávný, nevhodný začátek; zhoršení rodinných vazeb, problematické děti

   

 • Knězem: Otevřeně, nepředpojatě jako dítě; konflikt se společností; úvahy o založení rodiny, touha po dětech, otevřenost pocitů i názorů v těchto záležitostech

   

 • Láskou: Niterný vztah k vašemu dítěti/k vašim dětem; nový vztah

   

 • Milenkou/Milencem: Dítě/Děti vašeho partnera; pozitivní žena/muž

   

 • Myšlenkami: Zabývejte se svým dítětem/svými dětmi; realizace pracovních plánů; úvahy o založení rodiny, touha po dětech, otevřenost pocitů i názorů v těchto záležitostech

   

 • Nadějí: Těhotenství; snadnější průběh událostí

   

 • Nečekanou radostí: Vytoužené těhotenství; nečekané vyřešení situace

   

 • Nemocí: Nemocné dítě, dětská nemoc; onemocnění

   

 • Nepřítelem: Vaše děti se obrátí proti vám; nový nepřítel ; zhoršení rodinných vazeb, problematické děti

   

 • Neštěstím: Vašim dětem hrozí nebezpečí; náhlé rodinné problémy

   

 • Něco penězi: Přídavky na děti či jiné dávky; přechodně příznivé finanční období

   

 • Penězi: Bohatství skrze děti, také: obdařenost dětmi; začátek nového spojení; velké rodinné výdaje, zvláště s dětmi.

   

 • Setkáním: Dětská slavnost, návštěva pro vaše dítě/děti; seznámení se s novou osobou

   

 • Smrtí: Vaše děti odejdou; zdravotní potíže dítěte

   

 • Smutkem: trápení a potíže v rodině, případně týkající se dětí

   

 • Sňatkem: Požehnání dětmi v manželství; začátek vztahu

   

 • Soudcem: rodinné hádky

   

 • Stálostí: Pedagogické povolání, nový začátek v povolání ; postup při realizaci plánů

   

 • Štěstím: Vaše děti vám přinesou štěstí ; začátek úspěšné spolupráce

   

 • Touhou: touha po lepším životě; úvahy o založení rodiny, touha po dětech, otevřenost pocitů i názorů v těchto záležitostech

   

 • Vdovou: dobrý vztah se starší příbuznou

   

 • Vdovcem: dobrý vztah se starším příbuzným

   

 • Věrností: Stabilní vztah k vašemu dítěti/vašim dětem; rodinná pohoda

   

 • Zábavou: Vaše děti vám připraví mnoho radosti; narození dítěte

   

 • Zlodějem: Únos dítěte, pozor! Rodinné problémy.

   

 • Zlostí: Zlobíte se s vaším dítětem/dětmi; konfliktní vztah; spory s dětmi nebo kvůli nim

   

 • Ztrátou: Hrozí potrat; rodinné problémy

   

 • Zvěstí: Uslyšíte o svém dítěti/dětech; začátek úspěšné spolupráce

   

 • Žárlivostí: Vaše děti potřebují lásku; začátek nových potíží; nedostatek zájmů o děti, či lásky nejen k nim, ale i od nich. Narušení rodinných vazeb v tomto směru.

   

 • Dítě-Nemoc- Zloděj (Ztráta): u dosud bezdětných hrozící potrat, u ostatních – pokud nečekají rodinu – spíše skutečná ztráta, i hrozící únos dítěte.

   

 • Dítě-Neštěstí nebo Smrt: hrozí jim nebezpečí, újma na zdraví, či na životě. Tomu se dá předejít zvýšenou opatrností.