Devět karet + signifikátor

Devět karet + signifikátor

 

 

Vyjměte z balíčku osobní kartu (Dáma, Pán) a položte na stůl. Zamíchejte všechny karty a poté vyberte devět karet, které rozložíte podle číslování na obrázku. Lícem dolů, odkrývat můžete najednou nebo po jedné. Karty 6, 1, 5 představují minulost, karty 2, 9, 4 představují přítomnost, karty 7, 3, 8 představují budoucnost.

Pozice 1. Reprezentuje události nedávno minulé, které mají stále velký vliv na současnou situaci

Pozice 2. Mluví o tom, kdo nebo co má dnes rozhodující vliv

Pozice 3. Tato karta určuje, jak se situace bude pravděpodobně vyvíjet

Pozice 4. Zde můžete spatřit všechny události, které dnes můžete ovlivnit

Pozice 5. Tato karta tvoří spojnici mezi minulostí a přítomností a je také mostem mezi vámi a věcmi, které dnes můžete ovlivnit

Pozice 6. Toto je spoj mezi pozicí 1. a 2., tedy mezi minulostí a přímým důsledkemminulosti, který vás právě ovlivňuje. "Jak zaseješ, tak sklidíš"

Pozice 7. Tato karta ukazuje vaše karmické vlivy, důsledky minulosti a přítomnosti zasahující do budoucnosti

Pozice 8. Karta na tomto místě ukazuje na dobré a přínosné možnosti, které jsou vám k dispozici pro utvoření tak šťastné budoucnosti, jak jen to                     bude možné. 

Pozice 9. Tato karta shrnuje výsledek současných záležitostí; pokládáte ji proto na svou osobní kartu