Denní výklad na pět karet

Denní výklad na pět karet

1. Práce

2. Domov

3. Nečekané

4. Moje role

5. Výsledek celého dne